ข้อมูลเที่ยว
ข้อมูลเที่ยว / พาสปอร์ต 1 วันเสร็จ
พาสปอร์ต 1 วันเสร็จ

พาสปอร์ต 1 วันเสร็จ

ข่าวดี!!! ทำพาสปอร์ตหรือทำหนังสือเดินทาง แบบเร่งด่วนวันเดียวได้เล่มเลย เปิดบริการแล้วนะคะ
เริ่มแล้วตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2559 เป็นต้นไป  ไม่ต้องกังวลว่าลืมทำพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทาง ก่อนเดินทางอีกแล้ว 
การทำหนังสือเดินทางเล่มด่วน
ประชาชนสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มด่วน (ประเภทบุคคลทั่วไปและประเภทราชการ)
ทั้งแบบรับเล่มภายในวันทำการเดียวกัน และแบบรับเล่มในวันทำการถัดไป ได้ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ทุกแห่ง

1.เล่มด่วนได้รับเล่มภายในวันทำการเดียวกัน
สำนักงานที่ให้บริการ : กรมการกงสุลและสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ทุกแห่ง ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท
ยื่นคำร้องและชำระเงินเสร็จสิ้นภายใน 12.00 น. (รับบัตรคิวก่อนเวลา 11.30 น.)
รับเล่มได้ในวันเดียว ภายในเวลา 16.30 น. ที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ เท่านั้น

2.เล่มด่วนได้รับเล่มในวันถัดไป
สำนักงานที่ให้บริการ : กรมการกงสุลและสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ทุกแห่ง ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
รับเล่มในวันทำการถัดไป (24 ชม.นับจากชำระเงิน) ที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ เท่านั้น

หมายเหตุ :
 *ข้อ1 ละข้อ2 จำกัดโควต้าการให้บริการวมกันวันละไม่เกิน 400 เล่ม
** ไม่มีบริการเหล่านี้ที่สำนักงานศูนย์บริการฯ กระทรวงแรงงาน และหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com