ข้อมูลเที่ยว
ข้อมูลเที่ยว / อัพเดท สายการบินในไทย ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้เปลี่ยนตั๋ว เปลี่ยนเส้นทางบิน หนีไวรัสโควิด-19
อัพเดท สายการบินในไทย ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้เปลี่ยนตั๋ว เปลี่ยนเส้นทางบิน หนีไวรัสโควิด-19

มาอัพเดท… เช็กเงื่อนไข 6 สายการบิน ที่เวลานี้ สายการบินยกเว้นค่าธรรมเนียมพร้อมเปลี่ยนตั๋ว หนีไวรัสโควิด-19  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงแพร่ระบาดและต้องเฝ้าระวัง หลายประเทศได้แนะนำให้ประชาชนลดการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศต่างๆ โดยไม่จำเป็น หลายสายการบินที่เดินทางระหว่างประเทศไทยและประเทศที่มีความเสี่ยง ได้คำนึงถึงผลกระทบที่จะผู้โดยสารได้รับ จึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ถือบัตร โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร และ/หรือ เปลี่ยนเส้นทางบิน

อัพเดท สายการบินยกเว้นค่าธรรมเนียม เปลี่ยนตั๋ว เปลี่ยนเส้นทางบิน หนีไวรัสโควิด-19

สายการบิน การบินไทย

นายนนท์ กลินทะ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยเมื่อวันที่ 19 ก.พ.2563 ว่า ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ คำนึงถึงผลกระทบที่ผู้โดยสารได้รับจึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารการบินไทย โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร และ/หรือ เปลี่ยนเส้นทางบิน ดังนี้

บัตรโดยสารการบินไทยที่เดินทางด้วยการบินไทย และเที่ยวบินร่วมของไทยสมายล์ เส้นทาง ไป – กลับ กรุงเทพฯ สู่โตเกียว (นาริตะ/ฮาเนดะ) โอซากา ฟุกุโอกะ นาโกยา ซัปโปโร เซนได โซล ปูซาน ไทเป เกาสง และสิงคโปร์

 • บัตรโดยสารการบินไทยที่เดินทางด้วยเที่ยวบินร่วมของไทยสมายล์ ในเส้นทาง ไป – กลับ เชียงใหม่ – เกาสง

 สำหรับผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารการบินไทย ก่อน และ/หรือ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 และมีการเดินทางระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2563 สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทาง และ/หรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางได้ภายในอายุบัตรโดยสาร หรือขยายเวลาการเดินทางได้ถึง 30 มิถุนายน 2563 โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม โดยต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงก่อนวันเดินทางตามที่ระบุบนบัตรโดยสารทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนดผู้โดยสารสามารถติดต่อทำการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้ที่สำนักงานขายการบินไทยหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

สายการบินนกแอร์

อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่สำรองบัตรโดยสารนกแอร์ เส้นทางฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดและการเฝ้าระวังของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินที่มีกำหนดเดินทางเข้า และออกจากกรุงเทพฯ สู่เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น สำหรับผู้โดยสารที่สำรองบัตรโดยสารก่อน และภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 และมีกำหนดการเดินทางเดิมตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าและออกจากกรุงเทพฯ สู่เส้นทางฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ 1 ครั้ง โดยไม่มีค่าธรรมเนียม โดยมีกำหนดการเดินทางใหม่ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละเที่ยวบิน

2.ผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินต่อเนื่อง (Connecting Flight) จากเส้นทางภายในประเทศสู่เส้นทางฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ 1 ครั้ง โดยไม่มีค่าธรรมเนียม โดยมีกำหนดการเดินทางใหม่ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละเที่ยวบิน

 • 3. เฉพาะผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางในวันที่ 21-29 กุมภาพันธ์ 2563 จะต้องแจ้งทำรายการภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 และก่อนกำหนดการเดินทางเดิม
 • 4. กรณีที่เที่ยวบินใหม่มีค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าส่วนต่างเพิ่มตามเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด
 • 5. ผู้โดยสารสามารถติดต่อทำการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ที่ Call center 1318, เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร และตัวแทนจำหน่ายของสายการบินนกแอร์
 • สายการบินนกสกู๊ต


 • ออกนโยบายการจองบัตรผู้โดยสารประเภทบุคคล (F.I.T) ที่เดินทางในเส้นทางเข้า-ออกประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน และไต้หวัน การจองบัตรโดยสารประเภทบุคคล (F.I.T) ของเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ (DMK) และญี่ปุ่น (NRT,KIX,CTS) สำหรับผู้ที่เดินทางตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ NokScoot Call Center เพื่อทำการเลือกเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารดังต่อไปนี้

 • - เปลี่ยนวันเวลาเดินทางในเส้นทางเดิม (Re-book with same origin and destination) ไปยังวันอื่น ๆ โดยเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินนกสกู๊ต (XW) ซึ่งได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่รวมค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร (การเปลี่ยนแปลงที่นั่งขึ้นอยู่กับอัตราการจองที่นั่งบนเที่ยวบิน)
 • - เปลี่ยนวันเวลาเดินทาง ในเส้นทางเมืองอื่น ๆ ในประเทศญี่ปุ่น (Rebook your flight to other cities in Japan) โดยเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินนกสกู๊ต (XW) ซึ่งได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่รวมค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร (การเปลี่ยนแปลงที่นั่งขึ้นอยู่กับอัตราการจองที่นั่งบนเที่ยวบิน)
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ข้างต้น ผู้โดยสารจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่รวมค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. 1. เส้นทางกรุงเทพฯ-โตเกียว/ โตเกียว-กรุงเทพฯ : เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ถึง 30 มิถุนายน 2563
 2. 2. เส้นทางกรุงเทพฯ-โอซาก้า : เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ถึง 5 พฤษภาคม 2563/
 3. 3. เส้นทางโอซาก้า-กรุงเทพฯ : เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ถึง 6 พฤษภาคม 2563
 4. 4. กรุงเทพฯ – ซัปโปโร/ ซัปโปโร – กรุงเทพฯ : เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ถึง 26 เมษายน 2563
ผู้โดยสารที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง (Re-book) ต้องแจ้ง Call Center เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงการวันและเวลาการเดินทางไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการเดินทาง ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่ NokScoot Call Center เพื่อทำการเลือกเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้ ดังเลขหมายต่อไปนี้

ประเทศไทย

 •  หมายเลขโทรศัพท์ : +66 2 021 0000
 • -ภาษาอังกฤษ : เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • -ภาษาไทย: เปิดให้บริการในเวลา 9.00 น. – 21.00 น. ทุกวัน (ตามเวลาในประเทศไทย)

 • ประเทศญี่ปุ่น
 • หมายเลขโทรศัพท์:+81 3 4589 9464
 • ภาษาไทย: ให้บริการตั้งแต่เวลา 11:00 น. ถึง 23:00 น. (เวลาโตเกียว) วันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์
 • ภาษาญี่ปุ่น:ให้บริการตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 21:00 น. (เวลาโตเกียว) วันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์
 • ภาษาอังกฤษ:ให้บริการ 24 ชั่วโมง วันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์

 • 1. สำหรับผู้โดยสารที่จองผ่านตัวแทนจำหน่าย หรือตัวแทนการท่องเที่ยวต่าง ๆ ขอรบกวนท่านติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่าน เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับเที่ยวบินของท่าน
 1. 2. สำหรับเส้นทางระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่ และกรุงเทพฯ สายการบินนกสกู๊ตขอแจ้งให้ทราบถึงเงื่อนไขนโยบายการจองบัตรโดยสาร ที่ผู้โดยสารได้ทำการซื้อบัตรโดยสารก่อนเวลา 00:00 น. ของวันที่ 28 มกราคม 2563

 2. 3. สำหรับผู้ที่เดินทางตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2563 ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ NokScoot Call Center ได้เพื่อทำการเลือกเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารดังต่อไปนี้

 3. 1. ขอเงินคืน (Refund) ได้ 100% ตามมูลค่าของบัตรโดยสารที่ท่านไม่ได้ใช้ หรือ
 4. 2. ขอบัตรกำนัล (non-transferable travel voucher) ได้ 120% ตามมูลค่าของบัตรโดยสารที่ท่านไม่ได้ใช้ โดยบัตรโดยสารดังกล่าวมีอายุ 12 เดือน และไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือย้ายสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

 5. ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่ NokScoot Call Center เพื่อทำการเลือกเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้ ดังเลขหมายต่อไปนี้
 6.  ประเทศไทย

  • หมายเลขโทรศัพท์ : +66 2 021 0000
  • ภาษาอังกฤษ : เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ภาษาไทย: เปิดให้บริการในเวลา 9.00 น. – 21.00 น. ทุกวัน (ตามเวลาในประเทศไทย)

   ประเทศจีน

  • หมายเลขโทรศัพท์: +86 400 642 8268
  • ภาษาอังกฤษ : เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ภาษาจีน: เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ภาษาไทย: เปิดให้บริการในเวลา 10.00 น. – 22.00 น. ทุกวัน (ตามเวลาในประเทศจีน)

   ส่วนเส้นทางระหว่างไต้หวัน และกรุงเทพฯ โดยที่รัฐบาลไต้หวัน ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ ในการเลื่อนการเปิดภาคการศึกษาของโรงเรียนในไต้หวันด้วยเหตุผลจากไวรัสโคโรน่า และจะเริ่มเปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สายการบินนกสกู๊ตขอแจ้งให้ทราบถึงเงื่อนไขนโยบายการจองบัตรโดยสาร ผู้โดยสารที่ได้ทำการซื้อบัตรโดยสาร ก่อนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ของเส้นทางระหว่างไต้หวัน และกรุงเทพฯ สำหรับผู้ที่เดินทางตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ NokScoot Call Center ได้เพื่อทำการเลือกเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารดังต่อไปนี้

  • 1. ขอเงินคืน ในรูปแบบของบัตรกำนัล (Refund as a travel voucher) ได้ 100% ตามมูลค่าของบัตรโดยสารที่ท่านไม่ได้ใช้ หรือ
  • 2. เปลี่ยนวันเวลาเดินทางในเส้นทางเดิม (Re-book with same origin and destination) บนบัตรโดยสารไปยังวันอื่น ๆ (สามารถเปลี่ยนได้ภายใน 24 ตุลาคม 2563) โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร และชำระค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร (การเปลี่ยนแปลงที่นั่งขึ้นอยู่กับอัตราการจองที่นั่งบนเที่ยวบิน)

   ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่ NokScoot Call Center เพื่อทำการเลือกเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้ ดังเลขหมายต่อไปนี้

   ประเทศไทย

  • หมายเลขโทรศัพท์ : +66 2 021 0000
  • ภาษาอังกฤษ : เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ภาษาไทย: เปิดให้บริการในเวลา 9.00 น. – 21.00 น. ทุกวัน (ตามเวลาในประเทศไทย)

   ไต้หวัน

  • หมายเลขโทรศัพท์:+886 2 7741 7941
  • ภาษาไทย: ให้บริการตั้งแต่เวลา 10:00 น. ถึง 22:00 น. (เวลาไทเป) วันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์
  • ภาษาจีนกลาง:ให้บริการ 24 ชั่วโมง วันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์
  • ภาษาอังกฤษ:ให้บริการ 24 ชั่วโมง วันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์

  สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์

 7. มอบข้อเสนอยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยน หรือทางเลือกใหม่ “การเก็บวงเงินไว้ใช้” สำหรับผู้โดยสารเดินทางประเทศเกาหลีใต้เเละญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 22 ก.พ.2563 สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (เที่ยวบิน XJ) มอบข้อเสนอ “ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเเปลง” หรือทางเลือกใหม่เพิ่ม “การเก็บวงเงินไว้ใช้” สำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางในเส้นทางเข้าเเละออกจากกรุงเทพฯ สู่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ รวมทั้งกรุงโตเกียว โอซาก้า ซัปโปโร นาโกย่า และฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยเหตุผลด้านสาธารณสุขเเละตามคำเเนะนำด้านการเดินทางในสถานการณ์เเพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
 8. ทั้งนี้ข้อเสนอดังกล่าว สำหรับผู้โดยสารที่ได้สำรองที่นั่งกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ก่อนและภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 และมีกำหนดการเดินทางวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งสามารถเลือกรับข้อเสนอในการเปลี่ยนเเปลงการเดินทาง โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. 1. การเปลี่ยนเที่ยวบิน: ผู้โดยสารสามารถเลื่อนวันเดินทางในเส้นทางเดิมได้ 1 ครั้ง โดยมีกำหนดการเดินทางใหม่ ภายในตารางบินที่เปิดให้บริการ พร้อมได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเเปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในเเต่ละเที่ยวบิน สำหรับกรณีเที่ยวบินใหม่มีค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร ท่านต้องชำระเพิ่มตามระเบียบเเละเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด หรือ
  2. 2. การเก็บวงเงินไว้ใช้: ผู้โดยสารสามารถเก็บยอดการสำรองที่นั่งไว้ในบัญชี AirAsia BIG เพื่อการสำรองที่นั่งในอนาคตกับแอร์เอเชียได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยต้องยื่นเรื่องก่อนกำหนดวันเดินทางเดิม และใช้วงเงินภายใน 180 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้วันเดินทางใหม่อาจเกิดขึ้นหลังจากวันหมดอายุของวงเงินได้ หากตารางบินยังมีให้บริการ

  3. ทั้งนี้ ข้อเสนอทางเลือกเเละการขยายเวลาเดินทางดังกล่าวมีผลสำหรับการขอดำเนินการตั้งเเต่เวลา 16.00 น. ของวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
  อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารที่มีความประสงค์รับข้อเสนอดังกล่าวต้องเเจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนกำหนดการเดินทางเดิม ยกเว้นผู้ที่มีกำหนดการเดินทางเดิมวันที่ 22-29 กุมภาพันธ์ 2563 ต้องเเจ้งเปลี่ยนเเปลงภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ เเละก่อนกำหนดการเดินทางเดิมของท่านผู้ที่ต้องการรับข้อเสนอทางเลือกสามารถยื่นเรื่องผ่าน AVA ได้ที่ support.airasia.com และกรณีการจองผ่านตัวแทนจำหน่าย หรือตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์จะต้องดำเนินการผ่านตัวแทนที่ทำการจองนั้นๆ อย่างไรก็ตาม แอร์เอเชียยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเเละจะอัพเดตให้ท่านทราบข้อมูลเป็นระยะสำหรับการอัพเดตเพิ่มเติมสามารถติดตามผ่านTwitter (@AirAsia_Thai) และเฟสบุ้ค (facebook.com/airasia) หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าบน Twitter (@AirAsiaSupport) อีกทั้งผู้โดยสารสามารถตรวจสอบสถานะเที่ยวบินได้ผ่านช่องทาง “สถานะเที่ยวบิน” ผ่าน airasia.com

   สายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์

 9. ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงการเดินทางในกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 ในประเทศญี่ปุ่น และ สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2563 สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ได้ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงการเดินทางในเส้นทาง ไป – กลับ ระหว่าง กรุงเทพ(ดอนเมือง) ไปยัง ประเทศญี่ปุ่น (นาริตะ, โอซาก้า, นาโกย่า, ฟุกุโอกะ) และ ประเทศสิงคโปร์ ที่สำรองที่นั่งก่อน และ/หรือ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 และมีการเดินทางระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 มีนาคม 2563 สามารถเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดดังนี้

 10. เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง

  1. 1. ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ 1 ครั้ง
  2. 2. สายการบินจะไม่คิดค่าธรรมเนียมและค่าส่วนต่างที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการเดินทางในครั้งนี้
  3. 3. สำหรับผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินต่อเครื่องไปยัง / มาจาก ประเทศญี่ปุ่น (นาริตะ, โอซาก้า, นาโกย่า, ฟุกุโอกะ) และ ประเทศสิงคโปร์ ต้องมีรหัสการจองเดียวกันเท่านั้น

  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่ว่างในแต่ละเที่ยวบิน เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ถึง 31 พฤษภาคม 2563 เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด

   สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ถือความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นประโยชน์สูงสุด โดยได้ปฏิบัติตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งสายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์ ได้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจะคอยให้ข้อมูลความคืบหน้าของสถานการณ์ต่อไป ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้ที่เบอร์ 02 529 9999 หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่เคาเตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบิน

 11. สรุปสำหรับท่านผู้อ่านหากยังไม่เคยทำประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพมาก่อน ทางเราขอแนะนำให้ท่านทำประกันที่ครอบคลุมคุ้มครองโรค ไวรัสโคโรน่า นี้หรือท่านที่ทำประกันไปแล้วก็อย่างลืมอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนว่าประกันของท่านนั้นคุ้มครองหรือไม่…ท่านที่สนใจเปรียบเทียบ เช็กราคา ประกันรถยนต์ บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล เราได้รวบรวมสิ่งที่ดีที่สุด เหมาะกับไลฟ์สไตล์คุณที่สุด และตอบโจทย์ความต้องการของคุณที่สุด เพื่อช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลา และประหยัดเงิน นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ทางช่องทาง LINE @MoneyGuruThailand รับรองว่าคุณจะได้คำแนะนำราคาเบี้ยประกันที่ดีที่สุดจากเราทาง MoneyGuru.co.th 1. ที่มา workpoint news

 

 


 •  

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com