ข้อมูลเที่ยว
ข้อมูลเที่ยว / ปฏิทินวันหยุดปี 2563 ลาวันไหนได้หยุดยาว ?
ปฏิทินวันหยุดปี 2563 ลาวันไหนได้หยุดยาว ?

วันเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก เผลอแป๊บเดียวก็เริ่มต้นปีใหม่อีกครั้งแล้ว! ใครกำลังวางแผนเที่ยวในปี 2563 หรืออยากรู้ว่าในปีนี้จะมีวันหยุดราชการ หยุดยาววันไหนบ้าง? แล้วต้องลาวันไหนถึงจะคุ้มค่า? อย่ารอช้า ตาม govivigo มาดูกันเลย!

 

เดือนมกราคม 2563

 • วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2652 (วันสิ้นปี)
 • วันพุธที่ 1 มกราคม 2563 (วันขึ้นปีใหม่)

วันลาที่แนะนำ
 
 • วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562
 • วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563
 • วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563

สรุป ลา 3 วัน ได้หยุดยาวติดต่อกัน 9 วัน
 
 • วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 (วันหยุด)
 • วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562 (วันหยุด)
 • วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 (วันลา)
 • วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 (วันสิ้นปี)
 • วันพุธที่ 1 มกราคม 2563 (วันขึ้นปีใหม่)
 • วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 (วันลา)
 • วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 (วันลา)
 • วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563 (วันหยุด)
 • วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 (วันหยุด)

 

เดือนกุมภาพันธ์ 2563

 • วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา)
 • วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 (วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา)

วันลาที่แนะนำ
 
 • วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

สรุป ลา 1 วัน ได้หยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน
 
 • วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 (วันลา)
 • วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา)
 • วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 (วันหยุด)
 • วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 (วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา)

 

เดือนมีนาคม 2563

 • ไม่มีช่วงวันหยุดยาว

 

เดือนเมษายน 2563

 • วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 (วันจักรี)
 • วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)
 • วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)
 • วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)

วันลาที่แนะนำ
 
 • วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563
 • วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563
 • วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563
 • วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563

สรุป วันจักรี ลา 1 วัน ได้หยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน
 
 • วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 (วันลา)
 • วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563 (วันหยุด)
 • วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563 (วันหยุด)
 • วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 (วันจักรี)

สรุป วันสงกรานต์ ลา 3 วัน ได้หยุดยาวติดต่อกัน 10 วัน
 
 • วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 (วันลา)
 • วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563 (วันหยุด)
 • วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563 (วันหยุด)
 • วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)
 • วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)
 • วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)
 • วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 (วันลา)
 • วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 (วันลา)
 • วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563 (วันหยุด)
 • วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 (วันหยุด)

 

เดือนพฤษภาคม 2563

 • วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 (วันแรงงานแห่งชาติ)
 • วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 (วันฉัตรมงคล)
 • วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 (วันวิสาขบูชา)

วันลาที่แนะนำ
 
 • วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563
 • วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563
 • วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563

สรุป ลา 3 วัน ได้หยุดยาวติดต่อกัน 10 วัน
 
 • วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 (วันแรงงานแห่งชาติ)
 • วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 (วันหยุด)
 • วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 (วันหยุด)
 • วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 (วันฉัตรมงคล)
 • วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 (วันลา)
 • วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 (วันวิสาขบูชา)
 • วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 (วันลา)
 • วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 (วันลา)
 • วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 (วันหยุด)
 • วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 (วันหยุด)

 

เดือนมิถุนายน 2563

 • วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี)

วันลาที่แนะนำ
 
 • วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
 • วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563
 • วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563
 • วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

สรุป ลา 4 วัน ได้หยุดยาวติดต่อกัน 9 วัน
 
 • วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 (วันหยุด)
 • วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 (วันหยุด)
 • วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 (วันลา)
 • วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 (วันลา)
 • วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี)
 • วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 (วันลา)
 • วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 (วันลา)
 • วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 (วันหยุด)
 • วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 (วันหยุด)

 

เดือนกรกฎาคม 2563

 • วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 (วันอาสาฬหบูชา)
 • วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 (วันเข้าพรรษาและวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา)
 • วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว)

วันลาที่แนะนำ
 
 • วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563
 • วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563

สรุป วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ลา 1 วัน ได้หยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน
 
 • วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 (วันลา)
 • วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 (วันหยุด)
 • วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 (วันอาสาฬหบูชา)
 • วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 (วันเข้าพรรษาและวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา)

สรุป วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 ลา 1 วัน ได้หยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน
 
 • วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 (วันหยุด)
 • วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 (วันหยุด)
 • วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 (วันลา)
 • วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10)

 

เดือนสิงหาคม 2563

 • วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ)

วันลาที่แนะนำ
 
 • วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563
 • วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563
 • วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
 • วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563

สรุป ลา 4 วัน ได้หยุดยาวติดต่อกัน 9 วัน
 
 • วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 (วันหยุด)
 • วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 (วันหยุด)
 • วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 (วันลา)
 • วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 (วันลา)
 • วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 (วันแม่แห่งชาติ)
 • วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 (วันลา)
 • วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 (วันลา)
 • วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 (วันหยุด)
 • วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 (วันหยุด)

 

เดือนกันยายน

 • ไม่มีช่วงวันหยุดยาว

 

เดือนตุลาคม 2563

 • วันอังคารที 13 ตุลาคม 2563 (วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร)
 • วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 (วันปิยมหาราช)

วันลาที่แนะนำ
 
 • วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563

สรุป วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 ลา 1 วัน ได้หยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน
 
 • วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 (วันหยุด)
 • วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 (วันหยุด)
 • วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 (วันลา)
 • วันอังคารที 13 ตุลาคม 2563 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

สรุป วันปิยมหาราช รวมหยุดยาวติดต่อกัน 3 วัน
 
 • วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 (วันปิยมหาราช)
 • วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 (วันหยุด)
 • วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 (วันหยุด)

 

เดือนพฤศจิกายน

 • ไม่มีช่วงวันหยุดยาว

 

เดือนธันวาคม 2563

 • วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 (วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ)
 • วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 (วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ)
 • วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2563 (วันรัฐธรรมนูญ)
 • วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 (วันสิ้นปี)

วันลาที่แนะนำ
 
 • วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563
 • วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563
 • วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563
 • วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563
 • วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563
 • วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563

สรุป วันพ่อและวันรัฐธรรมนูญ ลา 3 วัน ได้หยุดยาวติดต่อกัน 9 วัน
 
 • วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 (วันพ่อแห่งชาติ)
 • วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 (วันหยุด)
 • วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 (วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ)
 • วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 (วันลา)
 • วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 (วันลา)
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 (วันรัฐธรรมนูญ)
 • วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 (วันลา)
 • วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 (วันหยุด)
 • วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 (วันหยุด)

สรุป วันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ ลา 3 วัน ได้หยุดยาวติดต่อกัน 9 วัน
 
 • วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 (วันหยุด)
 • วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 (วันหยุด)
 • วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 (วันลา)
 • วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 (วันลา)
 • วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 (วันลา)
 • วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 (วันสิ้นปี)
 • วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 (วันขึ้นปีใหม่)
 • วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564 (วันหยุด)
 • วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564 (วันหยุด)
 
ทั้งนี้ เพื่อนๆ ควรตรวจสอบกับบริษัทที่ตัวเองทำงานดูอีกครั้งด้วยนะ เพราะเงื่อนไขของแต่ละสถานที่อาจแตกต่างกันไป บอกเลยว่ามีช่วงวันหยุดยาวให้เลือกเยอะมากๆ  ไม่ว่าจะวางแผนไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ ทริปเอเชีย ทริปยุโรปก็ไม่หวั่น ถ้าเงินในกระเป๋ายังไหว เที่ยวกันไปยาวๆ เลยจ้า!
Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com