รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
East USA Health Travel
East USA Health Travel
ทัวร์ อเมริกา ,
ราคาเริ่มต้น 129,000
รหัสทัวร์ BNT EAST USA Health Travel
ระยะเวลา 9 Days
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
25 มิ.ย. - 03 ก.ค. 64
129,000
 
 
24,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com