รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
West USA Health Travel
West USA Health Travel
ทัวร์ อเมริกา ,
ราคาเริ่มต้น 140,000
รหัสทัวร์ BNT WEST USA Health Travel
ระยะเวลา 10 Days
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
04 - 13 มิ.ย. 64
140,000
 
 
22,500
18 - 27 มิ.ย. 64
140,000
 
 
22,500

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com