รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
YALLA EGYPT 6 DAYS 3 NIGHTS
YALLA EGYPT 6 DAYS 3 NIGHTS
ทัวร์ อื่นๆ
ราคาเริ่มต้น 38,999
รหัสทัวร์ YALLA EGYPT 6 DAYS 3 NIGHTS
ระยะเวลา 6วัน 3คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]
Day 2 : ไคโร –กีซ่า – มหาปิรามิด – สฟิงซ์ – เมมฟิส – ซัคคาร่า – ปิรามิดขั้นบันได [ B / L / D ]
Day 3 : อเล็กซานเดรีย – ป้อมปราการซิทาเดล – หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย – เสาปอมเปย์ – ล่องเรือแม่น้ำไนล์ + Dinner + ระบำหน้าทอง [ B / L / D ]
Day 4 : ไคโร – สุเหร่าโมฮัมเม็ด – ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปิรุส – โรงงานผลิตหัวน้ำหอม [ B / L / D ]
Day 5 : ไคโร – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ – ช้อปปิ้งตลาดข่าน - สนามบิน [ B / L / D ]
Day 6 : กรุงเทพฯ [ - / - / - ]
พิพิธภัณฑ์ไคโร-ซัคคาร่า-ปีรามิดขั้นบันได-อเล็กซานเดรีย-เมมพีช

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
21 - 26 มี.ค. 62
38,999
38,999
38,999
4,000
28 มี.ค. - 02 เม.ย. 62
38,999
38,999
38,999
4,000
04 - 09 เม.ย. 62
38,999
38,999
38,999
4,000
11 - 16 เม.ย. 62
42,900
41,900
40,900
4,000
13 - 18 เม.ย. 62
44,900
43,900
42,900
4,000
27 เม.ย. - 02 พ.ค. 62
39,999
39,999
39,999
4,000
30 เม.ย. - 04 พ.ค. 62
39,999
39,999
39,999
4,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com