รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
Winter Lover ชี้ฟ้า ชี้ดาว ชี้เดือน เชียงใหม่ เชียงราย
Winter Lover ชี้ฟ้า ชี้ดาว ชี้เดือน เชียงใหม่ เชียงราย
ทัวร์ , ,อื่นๆ
ราคาเริ่มต้น 9,800
รหัสทัวร์ ITHA77
ระยะเวลา 4วัน 3คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบิน Thai Viet Jet Air ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย – วัดห้วยปลากั้ง – วัดร่องเสือเต้น – วัดร่องขุ่น – สิงห์ปาร์ค (นั่งรถรางชมฟาร์ม) – เรียวกังคาเฟ่ – ภูชี้ฟ้า [ B / L / D ]
Day 2 : ขึ้นยอดภูชี้ฟ้าชมทะเลหมอก – ภูชี้ดาว – ภูชี้เดือน – ดอยตุง – ไร่ชาฉุยฟง – อ.ท่าตอน – วัดท่าตอน – อ.ไชยปราการ – ฮิโนกิแลนด์ – ฝาง [ B / L / D ]
Day 3 : ดอยอ่างขาง – สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง สวนดอกไม้เมืองหนาว สวน 80 – ไร่ชา2000 (ชมซากุระ) – ไร่สตรอเบอร์รี่บ้านนอแล – ดอยม่อนแจ่ม – เมืองเชียงใหม่ [ B / L / D ]
Day 4 : พระธาตุดอยคำ – จอมทอง – ดอยอินทนนท์ – พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล – พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ – ถ่ายรูปป้ายจุดสูงสุดแดนสยาม – ตลาดม้ง – น้ำตกวชิรธาร – บ้านถวาย – ร้านของฝาก – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
00 - 00 3
 
 
 
 
09 - 12 ธ.ค. 63
10,888
10,888
 
2,000
18 - 21 ธ.ค. 63
9,888
9,888
 
2,000
25 - 28 ธ.ค. 63
9,888
9,888
 
2,000
15 ม.ค. - 18 ธ.ค. 63
9,888
9,888
 
2,000
21 - 24 ม.ค. 64
9,888
9,888
 
2,000
29 ม.ค. - 01 ก.พ. 64
9,888
9,888
 
2,000
11 - 14 ก.พ. 64
9,888
9,888
 
2,000
25 - 28 ก.พ. 64
9,888
9,888
 
2,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com