รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
WOW DUBAI 4 DAYS 3 NIGHTS
WOW DUBAI 4 DAYS 3 NIGHTS
ทัวร์ อื่นๆ
ราคาเริ่มต้น 21,999
รหัสทัวร์ WOW DUBAI 4 DAYS 3 NIGHTS
ระยะเวลา 4วัน 3คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : กรุงเทพฯ-ดูไบ [ - / - / - ]
Day 2 : ดูไบ-อาบูดาบี- GRAND MOSQUE - แวะถ่ายรูปด้านหน้า FERRARI WORLD- DUBAI MALL [ B / L / - ]
Day 3 : ดูไบ-ขึ้นตึก BURJ KHALIFA-DUBAI MUSEUM-ABRA TAXI-GOLD SOUK-SPICE SOUK-ทัวร์ทะเลทราย(4WD) [ B / L / D ]
Day 4 : ดูไบ -กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

Burj Khalifa-Grand Mosque-Dubai Museum-4WD-Gold Souk & Spice Souk-Dubai Mall-Ferrari World

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
14 - 17 มี.ค. 62
21,999
21,999
21,999
6,000
15 - 18 มี.ค. 62
21,999
21,999
21,999
6,000
28 - 31 มี.ค. 62
21,999
21,999
21,999
6,000
29 มี.ค. - 01 เม.ย. 62
21,999
21,999
21,999
6,000
04 - 07 เม.ย. 62
21,999
21,999
21,999
6,000
05 - 08 เม.ย. 62
21,999
21,999
21,999
6,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com