รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
WISTERIA KYUSHU 5 DAYS 3 NIGHTS
WISTERIA KYUSHU  5 DAYS 3 NIGHTS
ทัวร์ ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 48,900
รหัสทัวร์ WISTERIA KYUSHU 5 DAYS 3 NIGHTS
ระยะเวลา 5วัน 3คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 26 - 30 เม.ย. 62 / ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) ลด 19,000 บาท
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฟุคุโอกะ [ - / - / - ]
Day 2 : ฟุคุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - เมืองนางาซากิ - สวนสันติภาพนางาซากิ+พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู - ย่านไชน่าทาวน์ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาอินาซะ [ - / L / D ]
Day 3 : ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - หมู่บ้านยูฟูอิน - เบปปุ - จิโคกุเมงูริ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น [ B / - / D ]
Day 4 : สวนคาวาชิฟูจิ(ชมดอกวิสทีเรีย) - ปราสาทโคคุระ - ห้างคาแนลซิตี้ ฮากาตะ - ย่านช้อปปิ้งเทนจิน [ B / L / - ]
Day 5 : สนามบินฟุคุโอกะ - กรุงเทพฯ [ B / - / - ]
ฟุคุโอกะ-นางาซากิ-ภูเขาไฟอินาซะ-สวนคาวาชิฟูจิ(ดอกวิสทีเรีย)

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
26 - 30 เม.ย. 62
48,900
46,900
44,900
6,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com