รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
UTH อุดร หนองคาย ขอนแก่น คำชะโนดสงกรานต์ 11-14 APR
UTH อุดร หนองคาย ขอนแก่น คำชะโนดสงกรานต์ 11-14 APR
ทัวร์ ,
ราคาเริ่มต้น 4,999
รหัสทัวร์ UTH อุดร หนองคาย ขอนแก่น คำชะโนดสงกรานต์ 11-14 APR
ระยะเวลา 4DAYS 2NIGHTS
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : กรุงเทพ – อุดรธานี [ - / - / - ]
Day 2 : อุดรธานี – วัดภูตะเภาทอง - คําชะโนด – หนองคาย – วัดโพธิ์ชัย – ตลาดท่าเสด็จ [ B / L / D ]
Day 3 : หนองคาย – วัดผาตากเสื้อ – วัดป่าภูก้อน – บ้านนาข่า – อุดรธานี – ศาลปู่ย่า – ตลาดยูดีทาวน์ [ B / L / D ]
Day 4 : อุดรธานี - ขอนแก่น – พระธาตุขามแก่น – พระธาตุแก่นนคร – กรุงเทพมหานคร [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
11 - 14 เม.ย. 63
4,999
 
 
1,500

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com