รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
UNseen Russia BNT 5APR2018
UNseen Russia BNT 5APR2018
ทัวร์ รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 39,999
รหัสทัวร์ Russia BNT
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 29 เม.ย. 61 - 06 พ.ค. 61 / 27 พ.ค. 61 - 03 มิ.ย. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์ [ - / - / - ]
Day 2 : มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – เซนต์ซาเวียร์ – อารบัต [ - / L / D ]
Day 3 : พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–วิหารเซนต์บาซิล [ B / L / D ]
Day 4 : มอสโคว – ซากอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ -โบสถ์อัสสัมชัญ-IZMAILOVO MARKET [ B / L / D ]
Day 5 : โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม – ถ่ายรูปกับสุนัขฮัสกี้ – ขี่สุนัขลากเลื่อน (ไม่รวมในค่าทัวร์) [ B / L / D ]
Day 6 : เนินเขาสแปร์โรว์ – NOVODEVICHY CONVENT – พิพิธถัณฑ์อวกาศ – ห้าง Vegus [ B / L / D ]
Day 7 : สนามบินมอสโคว์ [ B / - / - ]
Day 8 : สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ [ - / - / - ]
UNseen Russia BNT 5APR2018

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
11 - 18 เม.ย. 61
44,999
44,999
43,999
8,000
29 เม.ย. - 06 พ.ค. 61
41,999
41,999
40,999
8,000
27 พ.ค. - 03 มิ.ย. 61
41,999
41,999
40,999
8,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com