รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
TULIP FESTIVAL : BEST OF NORTH 9 DAYS
TULIP FESTIVAL : BEST OF NORTH 9 DAYS
ทัวร์ ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 98,000
รหัสทัวร์ TULIP FESTIVAL : BEST OF NORTH 9 DAYS
ระยะเวลา 9 วัน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมัน) [ - / - / - ]
Day 2 : แฟรงค์เฟิร์ต - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - อาเค่น - มหาวิหารแห่งเมือง [ - / L / D ]
Day 3 : อาเค่น - บรัสเซลล์ - จัตุรัสกรองปลาซ - อะตอมเมียม - บรูกจ์ [ B / L / D ]
Day 4 : เมืองมรดกโลกบรูกจ์ - หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม - อัมสเตอดัม [ B / L / D ]
Day 5 : สวนดอกทิวลิปที่เคอเคนฮอฟ - กรุงอัมสเตอดัม - จตุรัสแดม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร [ B / L / D ]
Day 6 : หมู่บ้านกังหันลมซังสคาน - เบรเมน - เยอรมนี [ B / L / D ]
Day 7 : เที่ยวชมเมืองเบรเมน - ฮัมบวร์ก - เที่ยวชมเมือง [ B / L / D ]
Day 8 : ฮัมบวร์ก - รถไฟด่วนสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต - เที่ยวชมเมือง - เดินทางกลับ [ B / L / - ]
Day 9 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ [ - / - / - ]
แฟรงค์เฟิร์ต - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - บรัสเซล - จตุรัสกรองปลาซ - เมืองบรูกจ์ - อัมสเตอร์ดัม - เข้าชมสวนเคอเคนฮอฟ - หมู่บ้านกังหันลมซังสคาน - ฮัมบาร์ก

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
06 - 14 เม.ย. 62
102,000
92,000
82,000
13,000
26 เม.ย. - 04 พ.ค. 62
98,000
88,000
78,000
13,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com