รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N
BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N
ทัวร์ ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 15,999
รหัสทัวร์ TPE02
ระยะเวลา 5วัน 3คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง [ - / - / - ]
Day 2 : สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ [ B / L / D ]
Day 3 : เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต – ไทจง [ B / L / D ]
Day 4 : ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต [ B / L / D ]
Day 5 : สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ [ B / - / - ]
ขมความงามฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ
เพลิดเพลินชอบปิ้ง ฟ่งเจี๋ย
ซีเหมือนติง ไนท์มาเก็ต
พักหรู 5 ดาวแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
00 - 00 3
 
 
 
 
11 - 15 ต.ค. 61
18,999
18,999
18,999
5,000
12 - 16 ต.ค. 61
18,999
18,999
18,999
5,000
14 - 18 ต.ค. 61
15,999
15,999
15,999
4,000
15 - 19 ต.ค. 61
15,999
15,999
15,999
4,000
16 - 20 ต.ค. 61
15,999
15,999
15,999
4,000
19 - 23 ต.ค. 61
19,999
19,999
19,999
5,000
20 - 24 ต.ค. 61
18,999
18,999
18,999
5,000
21 - 25 ต.ค. 61
17,999
17,999
17,999
5,000
23 - 27 ต.ค. 61
16,999
16,999
16,999
5,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com