รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
T SUD CHENGDU WORLD HERLTAGE 6D5N
T SUD CHENGDU WORLD HERLTAGE 6D5N
ทัวร์ จีน
ราคาเริ่มต้น 25,888
รหัสทัวร์ CTU02
ระยะเวลา 6วัน 5คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)- เฉินตู – ง้อไบ๊ - วัดเป้ากั๋ว [ - / - / D ]
Day 2 : เขาง้อไบ๊ - ยอดเขาจิ่วติ่ง (รวมรถอุทยานและกระเช้า) – นมัสการสมัตภัทธโพธิสัตว์ [ B / L / D ]
Day 3 : ง้อไบ๊ - เล่อซาน – ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน (ล่องเรือ) – ชื่อสุ่ย [ B / L / - ]
Day 4 : ชื่อสุ่ย – อุทยานน้ำตก 4 ถ้ำ - มรดกโลกน้ำตกฉื้อสุ่ย [ B / L / D ]
Day 5 : ชื่อสุ่ย- เฉินตู - ร้านหยก – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน [ B / L / D ]
Day 6 : ถนนคนเดินจิ่งหลี่ – ร้านผ้าไหม - ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ - สนามบินเฉินตู - กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) [ B / L / - ]
นั่งกระเช้ายอดเขาจิ่วติ่ง - นมัสการหลวงพ่อโตเล่อซาน - อุทยานน้ำตกชื่อสุ่ย
วัดเป้ากั่ว - ง้อไบ๊ - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - ช้อปปิ้งถนนคนเดินจิ๋นหลี่

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
08 - 13 ส.ค. 61
26,888
26,888
26,888
5,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com