รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
Summer Chic In Singapore BNT 5APR2018
Summer Chic In Singapore BNT 5APR2018
ทัวร์ สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น 12,888
รหัสทัวร์ Singapore BNT
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : เดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 61
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – Merlion Park - การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าโดม) – มารีน่าเบย์แซน – ชมโชว์ Spectra Light & Water Show [ - / - / D ]
Day 2 : อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ SEA AQUARIUM ตามอัธยาศัย [ B / - / - ]
Day 3 : วัดเจ้าแม่กวนอิม – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ [ B / L / - ]
Summer Chic In Singapore BNT 5APR2018

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com