รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
Special tokyo 6D 3N
Special tokyo 6D 3N
ทัวร์ ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 39,900
รหัสทัวร์ Special tokyo 6D 3N
ระยะเวลา 6วัน 3คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ [ - / - / - ]
Day 2 : วัดนาริตะซัน - โอชิโน - ฮัคไค - นั่งรถไฟชมวิวฟูจิ - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น [ - / L / D ]
Day 3 : สกี รีสอร์ท (ลานสกี) - ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ(ไข่ดำ) - มหานครโตเกียว - โตเกียว เบย์ อควาไลน์ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village [ B / L / D ]
Day 4 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยด้วยตัวเอง หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ [ B / - / - ]
Day 5 : วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ตลาดปลาซึกิจิ - ย่านชินจูกุ - โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม) - อิออนพลาซ่า [ B / - / - ]
Day 6 : สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ [ - / - / - ]
โตเกียว ฟูจื ฮาโกเน่ 
ชมไฟ สนุกสนานลานสกี
แช่ออเซน+บุพเฟต์ขาปูยักษ์

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com