รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
SWISS SCENIC TRALLS 8 DAYS
SWISS SCENIC TRALLS 8 DAYS
ทัวร์ ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 96,000
รหัสทัวร์ SWISS SCENIC TRALLS 8 DAYS
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : กรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) [ - / - / - ]
Day 2 : ซูริค - เบิร์น เมืองหลวงและเมืองมรดกโลก - โลซานน์ – มงเทรอซ์ [ - / L / D ]
Day 3 : มงต์เทรอซ์ - ทาสซ์ - แซร์มัท - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ – แซร์มัท [ B / L / D ]
Day 4 : รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - อันเดอร์แมท - ลูกาโน่ - ทะเลสาบโคโม่ – ซอนดริโอ [ B / L / D ]
Day 5 : ทิราโน่ - รถไฟ BERNINA EXPRESS - ซังมอริทซ์ – อินเทอลาเก้น [ B / L / D ]
Day 6 : กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยูงเฟรายอค - เลาเทรอบรุนเน่น - อินเทอลาเก้น [ B / L / D ]
Day 7 : อินเทอลาเก้น - สนามบินซูริค – กลับกรุงเทพฯ [ B / - / - ]
Day 8 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
29 ก.พ. - 07 มี.ค. 63
96,000
87,000
77,000
7,500
07 - 14 มี.ค. 63
96,000
87,000
77,000
7,500
21 - 28 มี.ค. 63
96,000
87,000
77,000
7,500
11 - 18 เม.ย. 63
103,000
93,000
83,000
7,500
25 เม.ย. - 02 พ.ค. 63
96,000
87,000
77,000
7,500
02 - 09 พ.ค. 63
96,000
87,000
77,000
7,500
09 - 16 พ.ค. 63
96,000
87,000
77,000
7,500
16 - 23 พ.ค. 63
96,000
87,000
77,000
7,500
23 - 30 พ.ค. 63
96,000
87,000
77,000
7,500
30 พ.ค. - 06 มิ.ย. 63
96,000
87,000
77,000
7,500
06 - 13 มิ.ย. 63
96,000
87,000
77,000
7,500
13 - 20 มิ.ย. 63
96,000
87,000
77,000
7,500
20 - 27 มิ.ย. 63
96,000
87,000
77,000
7,500

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com