รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
SPECIAL TOKYO SPRING 6 DAYS 3 NIGHTS
SPECIAL TOKYO SPRING  6 DAYS 3 NIGHTS
ทัวร์ ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 42,900
รหัสทัวร์ SPECIAL TOKYO SPRING 6 DAYS 3 NIGHTS
ระยะเวลา 6วัน 3คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) ลด 19,000 บาท
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินฮาเนดะ [ - / - / - ]
Day 2 : เมืองคามาคุระ - หลวงพ่อโตคามาคุระ - โอชิโนะ ฮัคไค - นั่งรถไฟชมวิวฟูจิ - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น [ - / L / D ]
Day 3 : สกี รีสอร์ท (ลานสกี) - ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ (ไข่ดำ) - มหานครโตเกียว - โตเกียว เบย์ อควาไลน์ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village [ B / L / - ]
Day 4 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยด้วยตัวเอง หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ [ B / - / - ]
Day 5 : ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - เมืองโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม) - ย่านชินจูกุ - อิออนพลาซ่า [ B / - / - ]
Day 6 : สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ [ - / - / - ]
โตเกียว-ฟูจิ-ฮาโกเน่-ลานสกี-ชมไฟ-ชมซากุระ

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
15 - 20 มี.ค. 62
42,900
40,900
38,900
6,000
20 - 25 มี.ค. 62
43,900
41,900
39,900
6,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com