รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
SOUTH ISLAND TSS+AKA 7 DAYS 5 NIGHTS
SOUTH ISLAND  TSS+AKA 7 DAYS 5 NIGHTS
ทัวร์ นิวซีแลนด์ , ,นิวซีแลนด์
ราคาเริ่มต้น 84,900
รหัสทัวร์ SOUTH ISLAND 01
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 06 พ.ค. 61 - 12 เม.ย. 61 / 13 - 19 พ.ค. 61 / 20 - 26 พ.ค. 61 / 03 - 09 มิ.ย. 61 / 17 - 23 มิ.ย. 61 / 24 - 30 ก.ค. 61 ติดต่อสอบถามราคา!! /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอ๊อคแลนด์ [ - / - / - ]
Day 2 : สนามบินอ๊อคแลนด์ - สนามบินไคร้สเชิร์ท - แอชเบอร์ตัน [ - / - / D ]
Day 3 : แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่า + ลูท [ B / L / D ]
Day 4 : ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ - วอเตอร์พีค ฟาร์ม – ชมการตัดขนแกะ - แอร์โร่ว์ทาวน์ – ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ – ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว [ B / L / D ]
Day 5 : ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ –แซลม่อนฟาร์ม – เมืองทไวเซิล - แอชเบอร์ตัน – ไคร้สท์เชิร์ช [ B / L / D ]
Day 6 : ไคร้สท์เชิร์ช – อะคารัว – ล่องเรือชมปลาโลมา – ไคร้สท์เชิร์ช [ B / L / D ]
Day 7 : สนามบินไคร้สท์เชิร์ท ( แวะเปลี่ยนเครื่อง) – สนามบินอ๊อคแลนด์- สนามบินสุวรรณภูมิ [ B / - / - ]

ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตันทะเลสาบเทคาโปทะเลสาบพูคากิ

ครอมเวลล์ - ควีนส์ทาวน์ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท

ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมทะเลสาบวาคาทีปู - วอลเตอร์พีคฟาร์ม ชมการตัดขนแกะ

ล่องเรือชมปลาโลมา ณ อะคารัว- แซลม่อน ฟาร์ม

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
06 พ.ค. - 12 เม.ย. 61
84,900
72,900
63,900
11,900
13 - 19 พ.ค. 61
84,900
72,900
63,900
11,900
20 - 26 พ.ค. 61
84,900
72,900
63,900
11,900
03 - 09 มิ.ย. 61
84,900
72,900
63,900
11,900
17 - 23 มิ.ย. 61
84,900
72,900
63,900
11,900
24 - 30 ก.ค. 61 ติดต่อสอบถามราคา!!
 
 
 
 

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com