รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
SOUTH ISLAND MFM+KAI 7 DAYS 5 NIGHTS
SOUTH ISLAND  MFM+KAI  7 DAYS 5 NIGHTS
ทัวร์ นิวซีแลนด์ ,นิวซีแลนด์
ราคาเริ่มต้น 90,900
รหัสทัวร์ SOUTH ISLAND 02
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 06 - 12 พ.ค. 61 / 13 - 19 พ.ค. 61 / 20 - 26 พ.ค. 61 / 03 - 09 มิ.ย. 61 / 17 - 23 มิ.ย. 61 / 24 - 30 ก.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์ [ - / - / - ]
Day 2 : อ๊อคแลนด์ – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่า + ลูท พร้อมทานบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ็อบส์พีค [ - / - / D ]
Day 3 : ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือมิวฟอร์ด ซาวด์ – ควีนส์ทาวน์ [ B / L / D ]
Day 4 : ควีนส์ทาวน์ – แอร์โร่ทาวน์ – ชมการกระโดดบันจี้ - ชมการเล่นเรือเร็วช็อตโอเวอร์ - อิสระช้อปปิ้ง [ B / L / D ]
Day 5 : ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ – เทคาโป –แอชเบอร์ตัน – ไคร้สท์เชิร์ช [ B / L / D ]
Day 6 : ไคร้สท์เชิร์ช – ไคคูร่า – ล่องเรือชมปลาวาฬ – ไคร้สท์เชิร์ช [ B / L / D ]
Day 7 : สนามบินไคร้สท์เชิร์ท ( แวะเปลี่ยนเครื่อง) – สนามบินอ๊อคแลนด์- สนามบินสุวรรณภูมิ [ B / - / - ]

ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตันทะเลสาบเทคาโปทะเลสาบพูคากิ

ครอมเวลล์ - ควีนส์ทาวน์ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท

ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ล่องเรือชมปลาวาฬที่ไคคูร่า

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
06 - 12 พ.ค. 61
90,900
77,900
68,900
12,900
13 - 19 พ.ค. 61
90,900
77,900
68,900
12,900
20 - 26 พ.ค. 61
90,900
77,900
68,900
12,900
03 - 09 มิ.ย. 61
90,900
77,900
68,900
12,900
17 - 23 มิ.ย. 61
90,900
77,900
68,900
12,900
24 - 30 ก.ค. 61
90,900
77,900
68,900
12,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com