รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
SAKURA TOHOKU NO.3 7 DAYS 4 NIGHTS
SAKURA TOHOKU NO.3  7 DAYS 4 NIGHTS
ทัวร์ ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 66,900
รหัสทัวร์ SAKURA TOHOKU NO.3 7 DAYS 4 NIGHTS
ระยะเวลา 7วัน 4คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) ลด 22,000 บาท
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ [ - / - / - ]
Day 2 : พระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ - สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค - เมืองเซนได - ย่านอิจิบันโจ [ - / L / D ]
Day 3 : เมืองมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ+ชมอ่าวมัตสึชิมะ - นั่งรถไฟท้องถิ่น - ล่องเรือหุบเขาเกบิเคอิ - วัดชูซอนจิ - เทศกาลชมซากรุระ ณ คิตะคามิเทนโชจิ - เมืองโมริโอกะ [ B / L / D ]
Day 4 : ภูเขาฮาจิมังไท - ทามะกาวะออนเซน - ชมซากุระหมู่บ้านซามูไรคาคุดาโนเตะ+แม่น้ำฮิโนคิไน - นั่งรถไฟชินคันเซน (Kitakami Station - Sendai Station) [ B / L / - ]
Day 5 : ปราสาทสึรุกะ - พิพิธภัณฑ์สาเกไอซุ - โตรกผาโทโน เฮทสึริ - หมู่บ้านโออุจิ จูกุ – ออนเซ็น +ขาปูยักษ์ไม่อั้น [ B / L / D ]
Day 6 : สวนดอกไม้อาชิคางะ - ซาโนะ เอาท์เล็ต - มหานครโตเกียว - ย่านชินจูกุ - อิออนพลาซ่า [ B / - / - ]
Day 7 : สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ [ - / - / - ]
ฮาจิมังไต-คาคุโนะดาเตะ-เซนได-ฟุคุชิมะ-ชมซากุระ-นั่งรถไฟชินคันเซน

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
19 - 25 เม.ย. 62
66,900
64,900
62,900
10,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com