รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
SAKURA TOHOKU NO.1 6 DAYS 4 NIGHTS
SAKURA TOHOKU NO.1  6 DAYS 4 NIGHTS
ทัวร์ ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 55,900
รหัสทัวร์ SAKURA TOHOKU NO.1 6 DAYS 4 NIGHTS
ระยะเวลา 6วัน 4คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) ลด 21,000 บาท
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ [ - / - / - ]
Day 2 : พระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ - สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค - เมืองเซนได - ย่านอิจิบันโจ [ - / L / D ]
Day 3 : วัดชูซอนจิ - นั่งรถไฟท้องถิ่น - ล่องเรือหุบเขาเกบิเคอิ - เมืองมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ+ชมอ่าวมัตสึชิมะ [ B / L / - ]
Day 4 : ชมซากุระริมแม่น้ำฟูจิตะ - ปราสาทสึรุกะ - โตรกผาโทโน เฮทสึริ - หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น [ B / L / D ]
Day 5 : เมืองคาวาโกเอะ+ย่านคาชิย่า โยโกโช - มิตซุย เอ้าท์เล็ท อิรุมะ - มหานครโตเกียว - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ [ B / - / - ]
Day 6 : วัดนาริตะซัน - อิออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ [ B / - / - ]
เซนได-ฟุคุชิมะ-คาวาโกเอะ-ชมซากุระ-โตเกียว

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
15 - 20 เม.ย. 62
55,900
53,900
51,900
8,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com