รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
Russia Aurora Hunting 9 Days Murmansk – Eco Home
Russia Aurora Hunting 9 Days Murmansk – Eco Home
ทัวร์ ยุโรป ,ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 125,000
รหัสทัวร์ Russia Aurora Hunting 9 Days Murmansk – Eco Home
ระยะเวลา 9DAYS 7NIGHTS
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : กรุงเทพฯ - กรุงมอสโคว์ (รัสเซีย) [ - / - / - ]
Day 2 : ซาร์กอร์ส - เที่ยวกรุงมอสโคว์ - จัตุรัสแดง - เซ็นต์บาซิล - ช้อปปิ้งถนนอราบัต - ชมสถานีรถไฟใต้ดิน [ B / L / D ]
Day 3 : มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - สนามบินเชเรเมเตียโว - บินสู่เมืองมูรมันสก์ [ B / L / D ]
Day 4 : เรือตัดน้ำแข็งนิวเคลียร์ - หมู่บ้านเทริเบร์กา - เที่ยวชมหมู่บ้านชาวประมง – ECO HOME HOTEL - ชมแสงเหนือ [ B / L / D ]
Day 5 : เที่ยวหมู่บ้านซามิ - ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – ECO HOME HOTEL - ชมแสงเหนือ [ B / L / D ]
Day 6 : มูรมันสก์ - บินสู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - วังแคทเธอรีน (พุชกิ้นวิลเลจ) [ B / L / D ]
Day 7 : พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (พระราชวังฤดูหนาว) - พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ (พระราชวังฤดูร้อน) [ B / L / D ]
Day 8 : เที่ยวชมเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - สนามบินพัลโกโว - มอสโคว์ - ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ [ B / L / - ]
Day 9 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
18 - 26 มี.ค. 63
125,000
 
 
18,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com