รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
Romantic Swiss 10 D
Romantic Swiss 10 D
ทัวร์ ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 119,000
รหัสทัวร์ EUR08BOCT
ระยะเวลา 10วัน 7คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : กรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) [ - / - / - ]
Day 2 : ซูริค - อันเดอร์แมท - รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ - เซอร์แมท [ - / L / D ]
Day 3 : เซอร์แมท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) - มงเทรอซ์ [ B / L / D ]
Day 4 : มงเทรอซ์ - เวเว่ย์ - โลซานน์ - เจนีวา - อินเทอลาเก้น [ B / L / D ]
Day 5 : กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เลาเทรอบรุนเน่น - เมืองอินเทอลาเก้น [ B / L / D ]
Day 6 : กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เลาเทรอบรุนเน่น - เมืองอินเทอลาเก้น [ B / L / D ]
Day 7 : ซอนดริโอ - ทิราโน่ - BERNINA EXPRESS - ซังต์มอริทซ์ - ลูเซิร์น [ B / L / D ]
Day 8 : ลูเซิร์น - ล่องเรือโบราณ - ขึ้นเขาริกิ [ B / L / D ]
Day 9 : ลูเซิร์น - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ [ B / - / - ]
Day 10 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ [ - / - / - ]
Winter Romantic Swiss 10 D

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
00 - 00 3
 
 
 
 
12 - 21 ต.ค. 61
119,000
119,000
95,000
10,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com