รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
ROMANTIC SWISS 10 DAYS
ROMANTIC SWISS 10 DAYS
ทัวร์ ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 115,000
รหัสทัวร์ ROMANTIC SWISS 10 DAYS
ระยะเวลา 10DAYS 7NIGHTS
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : กรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) [ - / - / - ]
Day 2 : ซูริค - อันเดอร์แมท - รถไฟสู่เมืองแซร์มัทเมืองปลอดมลพิษ [ - / L / D ]
Day 3 : เซอร์แมท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) - มงเทรอซ์ [ B / L / D ]
Day 4 : มงเทรอซ์ - พิชิตยอดเขา Glacier 3000 - อินเทอลาเก้น [ B / L / D ]
Day 5 : กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เลาเทรอบรุนเน่น - เมืองอินเทอลาเก้น [ B / L / D ]
Day 6 : เมืองอินเทอลาเก้น - ลูกาโน่ - Fox Town Factory Stores - ซอนดริโอ [ B / L / D ]
Day 7 : ซอนดริโอ - ทิราโน่ - BERNINA EXPRESS - ซังต์มอริทซ์ - ลูเซิร์น [ B / L / D ]
Day 8 : ลูเซิร์น - ขึ้นเขาริกา - สะพานคาเปล [ B / L / D ]
Day 9 : ลูเซิร์น - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ [ B / - / - ]
Day 10 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
21 ก.พ. - 12 มี.ค. 63
115,000
 
97,000
20,000
28 ก.พ. - 09 มี.ค. 63
115,000
 
97,000
20,000
13 - 22 มี.ค. 63
115,000
 
97,000
20,000
20 - 29 มี.ค. 63
115,000
 
97,000
20,000
03 เม.ย. - 04 ธ.ค. 63
121,000
 
97,000
20,000
08 - 17 เม.ย. 63
126,000
 
108,000
20,000
17 - 26 เม.ย. 63
121,000
 
102,000
20,000
24 เม.ย. - 31 พ.ค. 63
121,000
 
102,000
20,000
08 - 17 พ.ค. 63
121,000
 
102,000
20,000
12 - 10 พ.ค. 63
121,000
 
102,000
20,000
15 - 24 พ.ค. 63
121,000
 
102,000
20,000
22 - 31 พ.ค. 63
121,000
 
102,000
20,000
29 พ.ค. - 27 มิ.ย. 63
121,000
 
102,000
20,000
03 มิ.ย. - 15 มี.ค. 63
115,000
 
97,000
20,000
05 - 14 ก.ค. 63
121,000
 
102,000
20,000
12 - 21 ก.ค. 63
121,000
 
102,000
20,000
19 - 28 ก.ค. 63
121,000
 
102,000
20,000
26 ก.ค. - 05 ส.ค. 63
121,000
 
102,000
20,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com