รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
Premuim Riviera Turkey 10 Days TK BNT
Premuim Riviera Turkey 10 Days TK BNT
ทัวร์ ตุรกี
ราคาเริ่มต้น 49,900
รหัสทัวร์ Premuim Riviera Turkey 10 Days TK BNT
ระยะเวลา 10วัน 7คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล [ - / - / - ]
Day 2 : ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน-เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งแบรนด์เนม [ B / L / D ]
Day 3 : ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่ ช้อปปิ้งตลาด สไปซ์-เมืองชานัคคาเล่ [ B / L / D ]
Day 4 : ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ [ B / L / D ]
Day 5 : บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่ [ B / L / D ]
Day 6 : เมืองปามุคคาเล่-เมืองอันตาเลีย [ B / L / D ]
Day 7 : เมืองอันตาเลีย-เมืองคอนย่า [ B / L / D ]
Day 8 : เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-โชว์ระบำหน้าท้อง [ B / L / D ]
Day 9 : นครใต้ดินไคมัคลึ-ชมเมืองคัปปาโดเกีย-กรุงเทพมหานคร [ B / L / D ]
Day 10 : กรุงเทพมหานคร [ - / - / - ]
Premuim Riviera Turkey 10 Days TK BNT

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
00 - 00 3
 
 
 
 
14 - 23 ต.ค. 61
49,900
49,900
46,900
9,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com