รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
Premium Winter Ski 8 Days by TK BNT
Premium Winter Ski 8 Days by TK BNT
ทัวร์ ตุรกี
ราคาเริ่มต้น 49,900
รหัสทัวร์ Premium Winter Ski 8 Days by TK BNT
ระยะเวลา Premium Winter Ski 8 Days by TK BNT
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 25 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62 / 26 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62 / 27 ธ.ค. 61 - 03 ม.ค. 62 / 31 ธ.ค. 61 - 07 ม.ค. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล-เมืองอิซเมียร์ [ - / - / - ]
Day 2 : เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-เมืองปามุคคาเล่ [ - / L / D ]
Day 3 : เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองคอนย่า [ B / L / D ]
Day 4 : เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-ชมความสวยงาม เมืองคัปปาโดเกียพิพิธภัณฑ์- ระบำหน้าท้อง [ B / L / D ]
Day 5 : เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองไคเซอร์รี่-สกี รีสอร์ท-กรุงอิสตันบูล [ B / L / D ]
Day 6 : ฮิปโปโดม-สุเหร่าสีฟ้า-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งตลาดแกรนด์ บาซาร์ [ B / L / D ]
Day 7 : ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาชเช่ ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต-กรุงเทพมหานคร [ B / L / - ]
Day 8 : กรุงเทพมหานคร [ - / - / - ]
Premium Winter Ski 8 Days by TK BNT

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
00 - 00 3
 
 
 
 
25 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62
49,900
49,900
49,900
8,000
26 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62
49,900
49,900
49,900
8,000
27 ธ.ค. - 03 ม.ค. 62
49,900
49,900
49,900
8,000
31 ธ.ค. - 07 ม.ค. 62
49,900
49,900
49,900
8,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com