รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
กระบี่-เกาะพีพี
กระบี่-เกาะพีพี
ทัวร์ ,อื่นๆ ,
ราคาเริ่มต้น 16,900
รหัสทัวร์ PRO07
ระยะเวลา 3วัน 2คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : กรุงเทพฯ – กระบี่ – สุสานหอย – สระมรกต – น้ำตกร้อน – น้ำพุร้อนเค็มคลองท่อม [ - / L / D ]
Day 2 : ทัวร์เกาะพีพี [ B / L / D ]
Day 3 : ทะเลแหวก – เกาะปอดะ – หาดไร่เลย์ – บินกลับกรุงเทพ ฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
21 - 23 พ.ย. 63
18,400
16,900
15,500
3,000
28 - 30 พ.ย. 63
16,900
15,900
13,900
2,500
05 - 07 ธ.ค. 63
18,400
16,900
15,500
3,000
12 - 14 ธ.ค. 63
18,400
16,900
15,500
3,000
19 - 21 ธ.ค. 63
16,900
15,900
13,900
2,500
26 - 28 ธ.ค. 63
18,400
16,900
15,500
3,000
31 ธ.ค. - 01 ม.ค. 64
19,900
18,500
16,500
4,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com