รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
STRONG TOKYO 6D3N
STRONG TOKYO 6D3N
ทัวร์ ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 20,999
รหัสทัวร์ NRT25
ระยะเวลา 6วัน 3คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 25 - 30 ก.ย. 61 / 26 ก.ย. 61 - 01 ต.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง [ - / - / - ]
Day 2 : นาริตะ - วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียว สกายทรี – เมืองโบราณคาวาโกเอะ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ [ B / L / - ]
Day 3 : ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะ ฮัคไค – ขอพรเสริมความร่ำรวย ณ ศาลเจ้าอารายา ยามะ [ B / L / - ]
Day 4 : โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ [ B / L / - ]
Day 5 : วัดนาริตะ - ตลาดปลาซึกิจิ – โอไดบะ – อิออน - กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง [ B / L / - ]
Day 6 : กรุงเทพฯ [ - / - / - ]
ยกหินศักดิ์สิทธิ์ ขอพลังเสริมความร่ำรวย
ณ ศาลเข้าอารายา ยามะ
เพลิดเพลินกับอาหารทะเลสด บุพเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 
แช่ออนเซนสไตล์ญี่ปุ่น !!

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
00 - 00 3
 
 
 
 
18 - 23 ก.ย. 61
23,999
23,999
23,999
8,000
19 - 24 ก.ย. 61
24,999
24,999
24,999
8,000
20 - 25 ก.ย. 61
24,999
24,999
24,999
8,000
21 - 26 ก.ย. 61
24,999
24,999
24,999
8,000
25 - 30 ก.ย. 61
23,999
23,999
23,999
8,000
26 ก.ย. - 01 ต.ค. 61
24,999
24,999
24,999
8,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com