รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
MIRACLE ICELAND 10 DAYS
MIRACLE ICELAND 10 DAYS
ทัวร์ ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 152,000
รหัสทัวร์ 001ICE
ระยะเวลา 10 DAYS 7NIGHTS
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงออสโล (นอร์เวย์) [ - / - / - ]
Day 2 : กรุงออสโล (นอร์เวย์) - เที่ยวกรุงออสโล - กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) - บอร์กาเนส [ - / L / D ]
Day 3 : บอร์กาเนส - ล่องเรือชมวาฬ - เคิร์คจูเฟล สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ - บอร์กาเนส [ B / L / D ]
Day 4 : บอร์กาเนส - โกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร์ - น้ำตกกูลล์ฟอสส์ (ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์) - น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ - เซลฟอสส์ [ B / L / D ]
Day 5 : เซลฟอสส์ - South Shore - น้ำตกสโกการ์ฟอสส์ - หมู่บ้านวิก - ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็ง - เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์ [ B / L / D ]
Day 6 : โจกุลซาร์ลอน - ธารน้ำแข็งแห่งวัทนาโจกุล - ชมไอซ์เบิร์ก - ถ้ำคริสตัล - เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์ [ B / L / D ]
Day 7 : เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์ - หาดทรายสีดำ - เรคยาวิก [ B / L / D ]
Day 8 : เที่ยวชมเมืองเรคยาวิก - อาบน้ำแร่บลูลากูน [ B / L / D ]
Day 9 : สนามบินเคฟลาวิก - สนามบินออสโล - เดินทางกลับกรุงเทพฯ [ B / - / - ]
Day 10 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
22 - 31 มี.ค. 62
152,000
137,000
137,000
18,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com