รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
LOVE SONGKRAN SAKURA 7 DAYS 4 NIGHTS
LOVE SONGKRAN SAKURA  7 DAYS 4 NIGHTS
ทัวร์ ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 69,900
รหัสทัวร์ LOVE SONGKRAN SAKURA 7 DAYS 4 NIGHTS
ระยะเวลา 7วัน 4คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) ลด 31,000 บาท
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ [ - / - / - ]
Day 2 : ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติก+ ป่าไผ่+ สะพานโทเก็ตสึเคียว - ชมซากุระ ณ สวนมารุยามะ+ศาลเจ้ายาซากะ+ย่านกิออง [ - / L / D ]
Day 3 : ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - นารา - วัดโทไดจิ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว NABANA NO SATO [ B / L / D ]
Day 4 : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก)+ย่านซันมาชิซูจิ - ไร่วาซาบิไดโอะ [ B / L / D ]
Day 5 : ปราสาทมัตสึโมโต้ - ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ - ไร่สตรอเบอรี่ - โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น [ B / L / D ]
Day 6 : ภูเขาไฟฟูจิ(ชมวิว) - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ(ล่องยาว 30นาที) - นั่งกระเช้าโอวาคุดานิ - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - มหานครโตเกียว - ย่านชินจูกุ [ B / - / - ]
Day 7 : สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ [ - / - / - ]
อาราชิยาม่า-เกียวโต-โอซาก้า-ทาคายาม่า-โตเกียว-ชมซากุระ 

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
11 - 17 เม.ย. 62
69,900
67,900
65,900
8,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com