รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
LOVE SAKURA 6 DAYS 3 NIGHTS
LOVE SAKURA  6 DAYS 3 NIGHTS
ทัวร์ ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 50,900
รหัสทัวร์ LOVE SAKURA 6 DAYS 3 NIGHTS
ระยะเวลา 6วัน 3คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) ลด 23,000 บาท
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ [ - / - / - ]
Day 2 : ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH) - ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า - นั่งรถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว [ - / L / D ]
Day 3 : ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - นารา - วัดโทไดจิ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว NABANA NO SATO [ B / - / D ]
Day 4 : ทะเลสาบปลาไหล - ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ (ไข่ดำ) - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น [ B / L / D ]
Day 5 : ภูเขาไฟฟูจิ - มหานครโตเกียว - ย่านชินจูกุ - ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - อิออนพลาซ่า [ B / L / - ]
Day 6 : สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ [ - / - / - ]
อาราชิยาม่า-เกียวโต-โอซาก้า-ฟูจิ-โตเกียว

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
22 - 27 มี.ค. 62 ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลด 20,000 บาท
50,900
48,900
46,900
6,000
28 มี.ค. - 02 เม.ย. 62
53,900
51,900
49,900
6,000
03 - 08 เม.ย. 62
54,900
52,900
50,900
6,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com