รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
LET IT SPRING RUSSIA-B 6 DAYS 4 NIGHTS
LET IT SPRING RUSSIA-B  6 DAYS 4 NIGHTS
ทัวร์ รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 45,999
รหัสทัวร์ LET IT SPRING RUSSIA-B 6 DAYS 4 NIGHTS
ระยะเวลา LET IT SPRING RUSSIA-B 6 DAYS 4 NIGHTS
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [ - / - / - ]
Day 2 : เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM –โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ไอแซค [ B / L / D ]
Day 3 : เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - SAPSAN EXPRESS TRAIN – มอสโคว์ - ถนนอารบัต [ B / L / D ]
Day 4 : ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล -พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์- โบสถ์อัสสัมชัญ –จัตุรัสแดง -มหาวิหารเซนต์บาซิล –กุม [ B / L / D ]
Day 5 : มอสโคว์ – ASTANA [ - / - / - ]
Day 6 : กรุงเทพ ฯ [ - / - / - ]
มอสโคว์-มหาวิหารเซนต์บาซิล-จัตุรัสแดง-โบสถ์อัสสัมชัญ-ห้างกุม-พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ 

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
06 - 11 เม.ย. 62
45,999
45,999
45,999
6,500
11 - 16 เม.ย. 62
50,999
50,999
50,999
7,000
13 - 18 เม.ย. 62
50,999
50,999
50,999
7,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com