รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
LET IT SPRING RUSSIA-A 6 DAYS 4 NIGHTS
LET IT SPRING RUSSIA-A  6 DAYS 4 NIGHTS
ทัวร์ รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 42,999
รหัสทัวร์ LET IT SPRING RUSSIA-A 6 DAYS 4 NIGHTS
ระยะเวลา 6วัน 4คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – มอสโคว์ [ - / - / - ]
Day 2 : มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) – มหาวิหารเซนต์บาซิล – จัตุรัสแดง –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ - GUM (ห้างกุม) [ B / L / D ]
Day 3 : มอสโคว์ - SAPSAN EXPRESS TRAIN – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว [ B / L / D ]
Day 4 : เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ [ B / L / D ]
Day 5 : เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – อัลมาตี้ [ B / - / - ]
Day 6 : อัลมาตี้ - กรุงเทพฯ [ - / - / - ]
มอสโคว์-มหาวิหารเซนต์บาซิล-จัตุรัสแดง-โบสถ์อัสสัมชัญ-ห้างกุม-พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ 

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
23 - 28 มี.ค. 62
42,999
42,999
42,999
6,000
20 - 25 เม.ย. 62
44,555
43,999
42,555
6,000
27 เม.ย. - 02 พ.ค. 62
44,555
43,999
42,555
6,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com