รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
KYUSHU KINGDOM OF LIGHT 5 DAYS 3 NIGHTS
KYUSHU KINGDOM OF LIGHT  5 DAYS 3 NIGHTS
ทัวร์ ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 42,900
รหัสทัวร์ KYUSHU KINGDOM OF LIGHT 5 DAYS 3 NIGHTS
ระยะเวลา 5วัน 3คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) ลด 19,000 บาท
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฟุคุโอกะ [ - / - / - ]
Day 2 : ฟุคุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านฮอลแลนด์ [ - / L / - ]
Day 3 : เมืองนางาซากิ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เพนกวิน - สวนสันติภาพ - ย่านไชน่าทาวน์ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น [ B / - / D ]
Day 4 : ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ - ภูเขาไฟอะโสะ - หมู่บ้านยูฟูอิน - ห้างคาแนลซิตี้ ฮากาตะ - ซุ้มอาหารสไตล์YATAI [ B / L / - ]
Day 5 : สนามบินฟุคุโอกะ - กรุงเทพฯ [ B / - / - ]
ฟุกุโอกะ-นางาซากิ-เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านฮอลแลนด์

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
13 - 17 มี.ค. 62
43,900
41,900
39,900
6,000
20 - 24 มี.ค. 62
43,900
41,900
39,900
6,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com