รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
KOREA FALL IN LOVE 5D3N (TG) BNT
KOREA FALL IN LOVE 5D3N (TG) BNT
ทัวร์ เกาหลี
ราคาเริ่มต้น 23,999
รหัสทัวร์ ICN24OCTNOV18
ระยะเวลา 5วัน 3คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) [ - / - / - ]
Day 2 : ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – เกาะนามิ – BOSS APPLE FARM (ไร่แอปเปิ้ล) อุทยานซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา [ - / L / D ]
Day 3 : สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ - N SEOUL TOWER [ B / L / D ]
Day 4 : เทศกาลดอกหญ้า สวนฮานึลปาร์ค - COSMETIC OUTLET - ศูนย์สมุนไพรโสม พระราชวังเคียงบกกุง - ฮอตเกนามู - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง [ B / L / D ]
Day 5 : น้ำมันสนเข็มแดง – พลอยอเมทิส – PAJU OUTLET - ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอนสนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) [ B / L / - ]
ใบไม้เปลี่ยนสีที่ซอรัคซาน
ชวนเที่ยวสวนดอกไหญ้า ฮานึลปาร์ค
ตะลุยไร่แอปเปิ้ล
บินหรู 5 ดาว สะสมไมล์50%

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
00 - 00 3
 
 
 
 
10 - 14 ต.ค. 61
24,999
24,999
5,900
5,000
11 - 15 ต.ค. 61
26,999
26,999
5,900
5,000
12 - 16 ต.ค. 61
26,999
26,999
5,900
5,000
17 - 21 ต.ค. 61
24,999
24,999
5,900
5,000
18 - 22 ต.ค. 61
24,999
24,999
5,900
5,000
19 - 23 ต.ค. 61
26,999
26,999
5,900
5,000
24 - 28 ต.ค. 61
24,999
24,999
5,900
5,000
25 - 29 ต.ค. 61
24,999
24,999
5,900
5,000
26 - 30 ต.ค. 61
24,999
24,999
5,900
5,000
31 ต.ค. - 04 พ.ย. 61
24,999
24,999
5,900
5,000
01 - 05 พ.ย. 61
24,999
24,999
5,900
5,000
02 - 06 พ.ย. 61
24,999
24,999
5,900
5,000
07 - 11 พ.ย. 61
23,999
23,999
5,900
5,000
08 - 12 พ.ย. 61
23,999
23,999
5,900
5,000
09 - 13 พ.ย. 61
23,999
23,999
5,900
5,000
14 - 18 พ.ย. 61
23,999
23,999
5,900
5,000
15 - 19 พ.ย. 61
23,999
23,999
5,900
5,000
16 - 20 พ.ย. 61
23,999
23,999
5,900
5,000
21 - 25 พ.ย. 61
23,999
23,999
5,900
5,000
22 - 26 พ.ย. 61
23,999
23,999
5,900
5,000
23 - 27 พ.ย. 61
23,999
23,999
5,900
5,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com