รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
JAPAN ALPS NO_3_NGO-HND 3N
JAPAN ALPS NO_3_NGO-HND 3N
ทัวร์ ญี่ปุ่น ,ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 45,900
รหัสทัวร์ NGO-HND 3N
ระยะเวลา ุ6 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 25 - 30 พ.ค. 61 วันวิสาขบูชา /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาโกย่า [ - / - / - ]
Day 2 : ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก) - ย่านซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - อิออนพลาซ่า [ - / L / - ]
Day 3 : ท่องเที่ยวเส้นทางเจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ) - ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ [ B / L / - ]
Day 4 : ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) - ไร่วาซาบิไดโอะ - ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น [ B / L / D ]
Day 5 : หุบเขาโอวาคุดานิ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - ย่านชินจูกุ [ B / - / - ]
Day 6 : สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ [ - / - / - ]
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ [ - / - / - ]
Day 2 : นาริตะ - พระพุทธรูปไดบุทสึ – สวนอุเอโนะ - วัดอาซากุสะ– ช้อปปิ้งชินจูกุ [ - / L / - ]
Day 3 : ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–โอชิโนะฮัคไค- แช่ออนเซ็นธรรมชาติ [ B / L / D ]
Day 4 : สวนดอกไม้ฮามะมะสึ – ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน [ B / L / - ]
Day 5 : นาโกย่า – เกียวโต – ปราสาททอง – ปราสาทโอซาก้า - ชินไซบาชิ - สนามบินโอซาก้า [ B / L / - ]
Day 6 : สนามบินคันไซ – กรุงเทพ ฯ [ - / - / - ]
** ชมความงามกับเส้นทางเจแปนแอลป์สุดยอดของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า "หลังคาแห่งญี่ปุ่น"
** ชม"ปราสาทมัตสึโมโต้" สัญลักษณ์ของเมืองและได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาท สวยงามที่สุดของญี่ปุ่น
** ชมหมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์
** สัมผัสกลิ่นอายเมืองเก่า "เมืองทาคายาม่า" ทียังคงอนุรักษ์ความเป็นอยู่ เมื่อสมัยเอโดะกว่า 300 ปี
** “ไข่ดำอายุยืน7ปี” ความเชื่อที่เล่ากันรุ่นสู่รุ่น หากท่านได้ทานไข่ดำ1ใบนั้น สามารถต่ออายุได้ 7ปี
** สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
25 - 30 พ.ค. 61 วันวิสาขบูชา
45,900
42,900
41,900
6,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com