รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
JAPAN ALPS NO.2 7 DAYS 4 NIGHTS
JAPAN ALPS NO.2  7 DAYS 4 NIGHTS
ทัวร์ ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 59,900
รหัสทัวร์ JAPAN ALPS NO.2 7 DAYS 4 NIGHTS
ระยะเวลา 7วัน 4คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) ลด 21,000 บาท
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ [ - / - / - ]
Day 2 : ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - นารา - วัดโทไดจิ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว NABANA NOSATO [ - / - / D ]
Day 3 : ตลาดเช้าทาคายาม่า - ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก)+ ย่านซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - อิออนพลาซ่า [ B / L / - ]
Day 4 : ท่องเที่ยวเส้นทางเจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ) - ช้อปปิ้งถนนนากามาจิ [ B / L / - ]
Day 5 : ปราสาทมัตสึโมโต้ - ไร่วาซาบิไดโอะ - ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ - โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น [ B / L / D ]
Day 6 : ชมทุ่งพิ้งค์มอส SHIBAZAKURA PARK - ไร่สตรอเบอรี่ - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - มหานครโตเกียว - ย่านชินจูกุ [ B / - / - ]
Day 7 : สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ [ - / - / - ]
โอซาก้า-นารา-ทาคายาม่า-เจแปนแอลป์-ฟูจิ-โตเกียว 

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
15 - 21 เม.ย. 62
59,900
57,900
55,900
8,000
19 - 25 เม.ย. 62
59,900
57,900
55,900
8,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com