รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
INSIGHT THE WORLD HERITAGE SITE 10 DAYS
INSIGHT THE WORLD HERITAGE SITE 10 DAYS
ทัวร์ ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 116,000
รหัสทัวร์ INSIGHT THE WORLD HERITAGE SITE 10 DAYS
ระยะเวลา 10 วัน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สนามบินเวียนนา [ - / - / - ]
Day 2 : เวียนนา - กราซ - ชลอสเบิร์ก - เที่ยวเมืองกราซ - ลูบลิยานา - เบลด (สโลเวเนีย) [ - / L / - ]
Day 3 : เบลด - ล่องเรือทะเลสาบเบลด - ลูบลิยานา - ถ้ำโพสทอยน่า - โอบาเทีย (โครเอเชีย [ B / L / D ]
Day 4 : โอบาเทีย - ซาเกรบ เที่ยวชมเมืองหลวงอันเก่าแก่ [ B / L / D ]
Day 5 : นครซาเกรบ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - เดินเที่ยวชมอุทยานฯ - สปลิต [ B / L / D ]
Day 6 : สปลิต - ซีบีนิก - มหาวิหารเซนต์เจมส์ - พระราชวังดิโอคลีเธียน [ B / L / D ]
Day 7 : สปริต - เนอุม (บอสเนีย - เฮอเซโกบีนา) ดูบรอฟนิก - เมืองโบราณ - ขึ้นกำแพงเมืองเก่า [ B / L / D ]
Day 8 : ดูบรอฟนิก-เคเบิ้ลคาร์-เคฟทัท -บินสู่เวียนนา - ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ [ B / L / D ]
Day 9 : เวียนนา - กรุงเทพฯ [ B / - / - ]
Day 10 : คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ [ - / - / - ]
เวียนนา - เมืองกราซ - ลูบลิยานา - สโลเวเนีย - ถ้ำโพสทอยน่า - โอบาเทีย - ซาเกรบ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเช่ - ดูบรอฟนิก - ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
11 - 20 เม.ย. 62
116,000
105,000
93,000
12,000
26 เม.ย. - 05 พ.ค. 62
112,000
101,000
90,000
12,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com