รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
ICELAND AURORA BOREALIS 9 DAYS
ICELAND AURORA BOREALIS 9 DAYS
ทัวร์ ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 153,000
รหัสทัวร์ EUR34
ระยะเวลา 9 วัน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงออสโล (นอร์เวย์) [ - / - / - ]
Day 2 : กรุงออสโล (นอร์เวย์) - เที่ยวกรุงออสโล - กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) [ - / L / D ]
Day 3 : เรคยาวิก - เมืองโอลาร์ฟวิค - ล่องเรือชมวาฬ - เคิร์คจูเฟล สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ - บอร์กาเนส [ B / L / D ]
Day 4 : บอร์กาเนส - เรย์คอร์ท - โกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร์ - น้ำตกกูลล์ฟอสส์ (ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์) – น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ – ล่าแสงเหนือ [ B / L / D ]
Day 5 : South Shore - น้ำตกสโกการ์ฟอสส์ – หมู่บ้านวิก – หาดทรายสีดำ – ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็ง [ B / L / D ]
Day 6 : โจกุลซาร์ลอน – ธารน้ำแข็งแห่งวัทนาโจกุล – นั่งรถ Super Jeep ตะลุยธารน้ำแข็ง – เซลฟอส์ส – ล่าแสงเหนือ [ B / L / D ]
Day 7 : เซลฟอส์ส – คีร์ยซูริค - อาบน้ำแร่บลูลากูน - เรคยาวิก [ B / L / D ]
Day 8 : สนามบินเคฟลาวิก - สนามบินออสโล - เดินทางกลับกรุงเทพฯ [ - / - / - ]
Day 9 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ [ - / - / - ]
 เคิร์คจูเฟล์ - ธารน้ำแข็งโจกุลซาร์ลอน - นั่งรถ Super Jeep ตะลุยธารน้ำแข็ง - ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็ง - ชมปลาวาฬ - อาบน้ำแร่บลูลากูน - เรคยาวิก

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
12 - 20 เม.ย. 62
153,000
138,000
123,000
16,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com