รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
HOKKAIDO SONGKRAN TG 6 DAYS 4 NIGHTS
HOKKAIDO SONGKRAN TG  6 DAYS 4 NIGHTS
ทัวร์ ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 59,900
รหัสทัวร์ HOKKAIDO SONGKRAN TG 6 DAYS 4 NIGHTS
ระยะเวลา 6วัน 4คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) ลด 24,000 บาท
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซ่ [ - / - / - ]
Day 2 : หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ - ภูเขาไฟโชวะชินซัง - ทะเลสาบโทยะ - เมืองฮาโกดาเตะ - ขึ้นกระเช้าเม้าท์ฮาโกดาเตะ [ - / L / D ]
Day 3 : ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านโมโตมาจิ - Red Brick Warehouses - ขึ้นป้อมปราการโกเรียวคาคุ - ภูเขาโยเตอิ - สวนน้ำแร่ฟุกิดาชิ - ออนเซ็น [ B / L / D ]
Day 4 : เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - นั่งรถไฟท้องถิ่น - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะ - บุฟเฟ่ต์อิ่มไม่อั้นปูยักษ์ 3ชนิด [ B / L / D ]
Day 5 : ทำเนียบรัฐบาลเก่า - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร - ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ - ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต [ B / L / - ]
Day 6 : สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ [ B / - / - ]
ฮอกไกโด-ฮาโกดาเตะ-โอตารุ-โทยะ-ซัปโปโร

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
15 - 20 เม.ย. 62
59,900
57,900
55,900
8,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com