รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
HOKKAIDO SAKURA NO 3_CTS-CTS 4N
HOKKAIDO SAKURA NO 3_CTS-CTS 4N
ทัวร์ ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 49,900
รหัสทัวร์ CTS-CTS 4N
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 01 - 06 พ.ค. 61 วันแรงงานแห่งชาติ /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซ่ [ - / - / - ]
Day 2 : เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - ภูเขาโชวะชินซัง - เมืองฮาโกดาเตะ - ขึ้นกระเช้าเม้าท์ฮาโกดาเตะ [ - / L / D ]
Day 3 : ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านโมโตมาจิ - ป้อมปราการโกเรียวคาคุ - Red Brick Warehouse - ทะเลสาบโทยะ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น [ B / L / D ]
Day 4 : สวนน้ำแร่ฟุกิดาชิ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - เมืองซัปโปโร - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ+ย่านซูซูกิโนะ [ B / L / - ]
Day 5 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ช้อปปิ้งในเมืองซัปโปโรหรือท่องเที่ยวตามอัธยาศัยโดยรถไฟ) [ B / - / - ]
Day 6 : สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ [ B / - / - ]
** ชมความสวยงามของ ดอกซากุระ ที่บานสะพรั่งมุมสูงจะเห็นเป็น รูปดาวห้าแฉก ณ ฮาโกดาเตะ
** สัมผัสแหล่งน้ำแร่บริสุทธิ์ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปุ่น ณ “สวนน้ำแร่ฟุกุดาชิ”
** ชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด
** ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายที่ ย่านทานูกิโคจิ และ ย่านซูซูกิโนะ
** ขึ้น กระเช้าเม้าท์ฮาโกดาเตะ ชมทิวทัศน์และความงามที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น
** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
01 - 06 พ.ค. 61 วันแรงงานแห่งชาติ
49,900
47,900
45,900
8,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com