รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
HOKKAIDO LAVENDER NO 3_CTS-CTS_9-14 AUG2018
HOKKAIDO LAVENDER NO 3_CTS-CTS_9-14 AUG2018
ทัวร์ ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 49,900
รหัสทัวร์ CTS-CTS
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 09 - 14 ส.ค. 61 วันแม่แห่งชาติ /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซ่ [ - / - / - ]
Day 2 : เมืองฟุราโน่ - โทมิตะฟาร์ม(ทุ่งลาเวนเดอร์) - นั่งรถไฟโนโรโกะ - BLUE POND - เนินสี่ฤดู (Shikisai no Oka) - บิเอะ [ - / L / D ]
Day 3 : น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ + ย่านซูซูกิโนะ [ B / L / - ]
Day 4 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ช้อปปิ้งในเมืองซัปโปโรหรือท่องเที่ยวตามอัธยาศัยโดยรถไฟ) [ B / - / - ]
Day 5 : สวนน้ำแร่ฟุกิดาชิ - ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาโชวะชินซัง - เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - ห้างเรระ เอ้าท์เล็ต [ B / L / - ]
Day 6 : สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ [ B / - / - ]
** “โทมิตะฟาร์ม” สัมผัสความงดงาม และอากาศอันแสนบริสุทธิ์ ท่ามกลางทุ่งดอกไม้นานาชนิด
** ชมเนินทุ่งดอกไม้นานาชนิดหลากสีสันสดใสสุดสวยดุจดั่งภาพวาด ณ “เนินสี่ฤดู”
** สัมผัสธรรมชาติด้วยการ “นั่งรถไฟโนโรโกะ” ชมความงามของดอกไม้นานาพรรณ สุดแสนโรแมนติก
** ชม “โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ” ของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด
** ช้อปปิ้งของฝากและสินค้าหลากหลายที่ “ย่านทานูกิโคจิและย่านซูซูกิโนะ”
** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น
** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
09 - 14 ส.ค. 61 วันแม่แห่งชาติ
49,900
47,900
45,900
8,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com