รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
HOKKAIDO ICE FEST XJ 5 DAYS 3 NIGHTS
HOKKAIDO ICE FEST XJ 5 DAYS 3 NIGHTS
ทัวร์ ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 35,900
รหัสทัวร์ HOKKAIDO ICE FEST XJ 5 DAYS 3 NIGHTS
ระยะเวลา 5วัน 3คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) ลด 10,000 บาท
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินชิโตเซ่ [ - / - / - ]
Day 2 : เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - เมืองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - คลองโอตารุ [ B / L / - ]
Day 3 : ทำเนียบรัฐบาลเก่า - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ+ย่านซูซูกิโนะ - อิ่มไม่อั้นขาปูยักษ์ - พิพิธภัณฑ์สาเก - เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว - ออนเซ็น [ B / L / D ]
Day 4 : น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - หมู่บ้านราเมน - สนุกสนานกับกิจกรรมลานหิมะ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต [ B / L / - ]
Day 5 : สนามบินชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ [ B / L / - ]
เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว-คลองโอตารุสุดแสนโรแมนติค-สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า-สนุกลานหิมะ-ซัปโปโร

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
15 - 19 มี.ค. 62
35,900
35,900
33,900
6,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com