รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
HOKKAIDO ICE FEST NO.2 6 DAYS 4 NIGHTS
HOKKAIDO ICE FEST NO.2  6 DAYS 4 NIGHTS
ทัวร์ ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 56,900
รหัสทัวร์ HOKKAIDO ICE FEST NO.2 6 DAYS 4 NIGHTS
ระยะเวลา 6วัน 4คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) ลด 23,000 บาท
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซ่ [ - / - / - ]
Day 2 : ตลาดปลานิโจ - ทำเนียบรัฐบาลเก่า - พิพิธภัณฑ์สาเก - เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว - ออนเซ็น [ - / L / D ]
Day 3 : น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - หมู่บ้านราเมน - ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ+ ย่านซูซูกิโนะ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3ชนิดไม่อั้น [ B / L / D ]
Day 4 : โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - นั่งรถไฟท้องถิ่น - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ+ ถนนซาไกมาจิ - พักสกี รีสอร์ท [ B / L / D ]
Day 5 : สวนน้ำแร่ฟุกิดาชิ - ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาโชวะชินซัง - เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - มิตซุยเอ้าท์เล็ต [ B / L / - ]
Day 6 : สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ [ B / - / - ]
เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว-สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า-โอตารุ-ซัปโปโร-พักสกีรีสอร์ท

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
15 - 20 มี.ค. 62
56,900
54,900
52,900
8,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com