รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
HOKKAIDO PREMIUM 5D3N
HOKKAIDO PREMIUM 5D3N
ทัวร์ ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 33,999
รหัสทัวร์ HOK06
ระยะเวลา 5วัน 3คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง [ - / - / - ]
Day 2 : ชิโตเสะ – เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – อิออน [ - / L / - ]
Day 3 : อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง – กระเช้าคุโรดาเกะ - น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - หมู่บ้านราเมน – อาซาฮิยาม่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – ถนนช้อปปิ้งเฮวะ [ B / L / - ]
Day 4 : มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ [ B / - / D ]
Day 5 : สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ [ B / - / - ]
เที่ยวโอตารุสัขใจเมืองโรแมนติก ช้อปปิ้งจุใจ
ท้าทายความหนาว -41c 

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
10 - 14 ต.ค. 61
37,999
37,999
37,999
8,000
12 - 16 ต.ค. 61
37,999
37,999
37,999
8,000
17 - 21 ต.ค. 61
36,999
36,999
36,999
8,000
19 - 23 ต.ค. 61
37,999
37,999
37,999
8,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com