รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
HELLO DUBAI ABUDHABI
HELLO DUBAI ABUDHABI
ทัวร์ อื่นๆ ,
ราคาเริ่มต้น 29,999
รหัสทัวร์ EK331 DUBAI
ระยะเวลา 5วัน 3คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 13 ก.ย. 61 - 17 ก.ค. 61 / 14 - 18 ก.ย. 61 / 27 ก.ย. 61 - 01 ต.ค. 61 / 12 ต.ค. 61 - 16 ก.ค. 61 / 13 - 17 ต.ค. 61 / 20 - 24 ต.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : กรุงเทพฯ–ดูไบ-DUBAI FRAME [ - / - / D ]
Day 2 : ดูไบ-อาบูดาบี-GRANFD MOSQUE-HERITAGE VILLAGE-LOUVRE MUSEUM [ B / L / D ]
Day 3 : ดูไบ-JUMEIRAH BEACH-บุรจญ์อัลอาหรับ BURJ AL ARAB- Madinat Jumeirah Souk - นั่งรถ Monorail-THE PLAM-ทัวร์ทะเลทราย (4WD) [ B / L / D ]
Day 4 : ดูไบ-DUBAI MUSEUM-ABRA TAXI-GOLD SOUK-SPICE SOUK- ขึ้นตึก BURJ KHALIFA-DUBAI MALL+น้ำพุเต้นระบำ [ B / L / - ]
Day 5 : กรุงเทพฯ [ - / - / - ]
HELLO DUBAI ABUDHABI

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
00 - 00 3
 
 
 
 
26 - 30 ก.ค. 61
31,999
31,999
31,999
7,500
27 - 31 ก.ค. 61
31,999
31,999
31,999
7,500
11 - 15 ส.ค. 61
31,999
31,999
31,999
7,500
13 ก.ย. - 17 ก.ค. 61
29,999
29,999
29,999
7,500
14 - 18 ก.ย. 61
29,999
29,999
29,999
7,500
27 ก.ย. - 01 ต.ค. 61
29,999
29,999
29,999
7,500
12 ต.ค. - 16 ก.ค. 61
31,999
31,999
31,999
7,500
13 - 17 ต.ค. 61
31,999
31,999
31,999
7,500
20 - 24 ต.ค. 61
31,999
31,999
31,999
7,500

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com