รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
HELLO DUBAI ABUDHABI
HELLO DUBAI ABUDHABI
ทัวร์ อื่นๆ ,
ราคาเริ่มต้น 29,999
รหัสทัวร์ EK331 DUBAI
ระยะเวลา 5วัน 3คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : กรุงเทพฯ–ดูไบ-DUBAI FRAME [ - / - / D ]
Day 2 : ดูไบ-อาบูดาบี-GRANFD MOSQUE-HERITAGE VILLAGE-LOUVRE MUSEUM [ B / L / D ]
Day 3 : ดูไบ-JUMEIRAH BEACH-บุรจญ์อัลอาหรับ BURJ AL ARAB- Madinat Jumeirah Souk - นั่งรถ Monorail-THE PLAM-ทัวร์ทะเลทราย (4WD) [ B / L / D ]
Day 4 : ดูไบ-DUBAI MUSEUM-ABRA TAXI-GOLD SOUK-SPICE SOUK- ขึ้นตึก BURJ KHALIFA-DUBAI MALL+น้ำพุเต้นระบำ [ B / L / - ]
Day 5 : กรุงเทพฯ [ - / - / - ]
HELLO DUBAI ABUDHABI

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
12 - 16 ต.ค. 61
31,999
31,999
31,999
7,500
13 - 17 ต.ค. 61
31,999
31,999
31,999
7,500
20 - 24 ต.ค. 61
31,999
31,999
31,999
7,500

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com