รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
THE HIGHEST FANSIPAN 4D3N
THE HIGHEST FANSIPAN 4D3N
ทัวร์ เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 12,888
รหัสทัวร์ HAN05
ระยะเวลา 4วัน 3คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – ลาวไก – เมืองซาปา [ - / L / D ]
Day 2 : เมืองซาปา – ภูเขาฮามรอง – SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) – กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน - ตลาด LOVE [ B / L / D ]
Day 3 : เมืองซาปา – ตลาด COC LEU MARKET – เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) [ B / L / D ]
Day 4 : เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) – ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์ - เมืองฮานอย – ท่าอากาศยานนอยไบ [ B / L / - ]
ฮานอย-ซาปา-นิงบิงห์
ขึ้นกระเช้าชมวิว เขาฟานซิปัน

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
00 - 00 3
 
 
 
 
04 - 07 ต.ค. 61
14,888
14,888
14,888
3,000
05 - 08 ต.ค. 61
14,888
14,888
14,888
3,000
06 - 09 ต.ค. 61
14,888
14,888
14,888
3,000
11 - 14 ต.ค. 61
14,888
14,888
14,888
3,000
18 - 21 ต.ค. 61
15,888
15,888
15,888
3,000
19 - 22 ต.ค. 61
14,888
14,888
14,888
3,000
20 - 23 ต.ค. 61
17,888
17,888
17,888
3,000
25 - 28 ต.ค. 61
14,888
14,888
14,888
3,000
26 - 29 ต.ค. 61
14,888
14,888
14,888
3,000
27 - 30 ต.ค. 61
14,888
14,888
14,888
3,000
01 - 04 พ.ย. 61
14,888
14,888
14,888
3,000
02 - 05 พ.ย. 61
14,888
14,888
14,888
3,000
03 - 06 พ.ย. 61
14,888
14,888
14,888
3,000
09 - 12 พ.ย. 61
14,888
14,888
14,888
3,000
10 - 13 พ.ย. 61
14,888
14,888
14,888
3,000
15 - 18 พ.ย. 61
14,888
14,888
14,888
3,000
16 - 19 พ.ย. 61
14,888
14,888
14,888
3,000
17 - 20 พ.ย. 61
14,888
14,888
14,888
3,000
30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 61
14,888
14,888
14,888
3,000
05 - 08 ธ.ค. 61
16,888
16,888
16,888
3,000
06 - 09 ธ.ค. 61
15,888
15,888
15,888
3,000
07 - 10 ธ.ค. 61
18,888
18,888
18,888
3,000
13 - 16 ธ.ค. 61
14,888
14,888
14,888
3,000
20 - 23 ธ.ค. 61
15,888
15,888
15,888
3,000
21 - 24 ธ.ค. 61
16,888
16,888
16,888
4,000
27 - 30 ธ.ค. 61
18,888
18,888
18,888
4,000
28 - 31 ธ.ค. 61
18,888
18,888
18,888
4,000
29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62
21,888
21,888
21,888
4,000
30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62
18,888
18,888
18,888
4,000
31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 62
18,888
18,888
18,888
4,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com