รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
Greenland The Land of Ice 12 Days
Greenland The Land of Ice  12 Days
ทัวร์ อื่นๆ
ราคาเริ่มต้น 270,000
รหัสทัวร์ EUR35
ระยะเวลา 12 วัน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ [ - / - / - ]
Day 2 : กรุงเทพฯ - โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) - ปราสาทโครนบอร์ก - ปราสาทเฟดเดอริกบอร์ก [ - / L / D ]
Day 3 : โคเปนเฮเก้น - คังเกอร์ลุสซวก (กรีนแลนด์) - RUSSELL GLACIER [ B / L / D ]
Day 4 : ICE CAP POINT 660 [ B / L / D ]
Day 5 : คังเกอร์ลุสซวก - อิลลูลิทแซท - Hiking “The World Heritage Trail” [ B / L / D ]
Day 6 : อิลลูลิทแซท - ล่องเรือชมภูเขาน้ำแข็ง (ICE BERG) - Ilulissat City Walk [ B / L / D ]
Day 7 : อิควิป เซอร์เมีย (ต้นกำเนิดกลาเซียร์) [ B / L / D ]
Day 8 : อิลลูลิทแซท - นุก - เที่ยวชมเมืองหลวง [ B / L / D ]
Day 9 : นุก - ล่องเรือ Targa ชมฟยอร์ดน้ำแข็ง - ธารน้ำแข็ง - เที่ยวชมเมืองหลวง - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ [ B / L / D ]
Day 10 : เดินทางสู่สนามบินนุก - บินกลับกรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) [ B / - / - ]
Day 11 : เที่ยวกรุงโคเปนเฮเก้น - ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ [ B / - / - ]
Day 12 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ [ - / - / - ]
 โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) - คังเกอร์ลุสซวก (กรีนแลนด์) - ชมธารน้ำแข็งรัสเซล - นั่ง 4WD ตะลุย ICE CAP POINT 660 - อิลลูลิทแซท -  Hiking สำรวจฟยอร์ด - ล่องเรือชมภูเขาน้ำแข็ง (ICE BERG) - ชมธารน้ำแข็งอีควิป เซอร์เมีย (ต้นกำเนิดกลาเซียร์) - นุก - เที่ยวชมเมืองหลวงของกรีนแลนด์ - ล่องเรือ Targa ชมฟยอร์ดน้ำแข็ง - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกรีนแลนด์

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
07 - 18 เม.ย. 62
270,000
243,000
216,000
28,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com