รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
Great Austria Empire 9 Days
Great Austria Empire 9 Days
ทัวร์ ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 99,000
รหัสทัวร์ EUR40
ระยะเวลา 9 วัน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สนามบินเวียนนา [ - / - / - ]
Day 2 : เวียนนา (ออสเตรีย) - กราซ - คลาเกนเฟิร์ต [ - / L / D ]
Day 3 : คลาเกนเฟิร์ต - กอร์ตีนาดัมเปซโซ (อิตาลี) - เทือกเขาโดโลไมท์ - นั่งกระเช้า Cable Car สู่เนินเขา Alpe Di Suise [ B / L / D ]
Day 4 : เทือกเขาโดโลไมท์ - อินสบรูค (ออสเตรีย) - นั่งรถไฟฟ้า Nordkette Cable Car ขึ้นสู่สถานี Seegrube - เที่ยวชมเมืองเก่า [ B / L / D ]
Day 5 : อินสบรูค - วัตเท่น - คริสตัลเวิล์ด - เมืองคิทส์บูเฮล [ B / L / D ]
Day 6 : คิทส์บูเฮล - ฮัลล์สตัทท์ - เหมืองเกลือโบราณ - Skywalk - ภูมิภาคซาลส์ซัมเมอกูท - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง [ B / L / D ]
Day 7 : เซนต์วูลฟ์กัง - เวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ช้อปปิ้ง [ B / L / D ]
Day 8 : เวียนนา - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ [ B / - / - ]
Day 9 : คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ [ - / - / - ]
เวียนนา (ออสเตรีย) - กราซ - คลาเกนเฟิร์ต - เทือกเขาโดโลไมท์ - อินสบรูค (ออสเตรีย) - นั่งรถไฟฟ้า Nordkette Cable Car - เที่ยวชมเมืองเก่า - คริสตัลเวิล์ด - เมืองคิทส์บูเฮล - ฮัลล์สตัทท์ - เหมืองเกลือโบราณ - Skywalk - เซนต์วูลฟ์กัง - เวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
13 - 21 เม.ย. 62
99,000
90,000
80,000
11,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com